Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 685-VIII
Прийняття: 15.09.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку тимчасової окупації

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 46, ст.417)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 892, № 43, ст. 2030):

1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року";

2) пункт 1 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" після слів "моральних збитків примусово переміщених осіб" доповнити словами " або з дня прийняття Верховною Радою України рішення про визнання цього Закону таким, що втратив чинність".

2. У статті 12 Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 43, ст. 2030):

1) пункти 12.1 і 12.2 виключити;

2) підпункт 11 пункту 12.3 викласти в такій редакції:

"11) до платників податків, які станом на початок тимчасової окупації мали місцезнаходження на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, не застосовуються починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому розпочалася тимчасова окупація, фінансові та штрафні санкції за порушення вимог порядку подання, обчислення, правильності заповнення податкових декларацій (податкової звітності) та повноти сплати сум податків і зборів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 вересня 2015 року
№ 685-VIII