Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 68/94-ВР
Прийняття: 30.06.1994
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про доповнення пункту 15 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 29, ст.257 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Доповнити пункт 15 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113) абзацом третім такого змісту:

"органи державного контролю за цінами - позивачі й відповідачі - за позовами до суду та арбітражного суду".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 30 червня 1994 року
N 68/94-ВР