Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 675-VI
Прийняття: 17.12.2008
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо черговості задоволення вимог страхувальників у разі ліквідації страховика

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 15, ст.192 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2597-VIII ( 2597-19 ) від 18.10.2018, ВВР, 2019, N 19, ст.74 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 112 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Черговість задоволення вимог кредиторів за договорами страхування визначається законом".

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою.

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2597-VIII ( 2597-19 ) від 18.10.2018 }

3. Статтю 43 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2005 р., N 37, ст. 447) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"При ліквідації платоспроможного страховика вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог першої черги".

У зв'язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Установити, що задоволення вимог кредиторів до страховика, розпочате до набрання чинності цим Законом, здійснюється у черговості, що діяла на момент початку такої процедури.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 грудня 2008 року N 675-VI