Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Указ
Номер: 659-XII
Прийняття: 28.01.1991
Видавники: Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки

У К А З ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

( Указ втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 )

Про внесення доповнень і змін до Цивільного процесуального кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 8, ст. 54 )

Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:

Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР ( 1501-06, 1502-06 ) такі доповнення і зміни:

1. Доповнити Кодекс главою 31-Б такого змісту:

"Глава 31-Б

СКАРГИ НА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ВІДНОСНО РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 248-11. Рішення виконавчих комітетів, що можуть бути оскаржені в судовому порядку

У судовому порядку можуть бути оскаржені рішення виконавчих комітетів обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів з питань:

реєстрації, зняття з реєстрації релігійних організацій;

розірвання договорів про надання релігійним організаціям у безплатне користування молитовних споруд і культового майна;

передачі молитовних споруд, що знаходяться в користуванні релігійних організацій, для державних або громадських потреб, а також закриття їх у всіх інших випадках.

Стаття 248-12. Подання скарги

Скаргу може бути подано в суд громадянами-засновниками релігійної організації у разі відмови в її реєстрації або релігійною організацією, права якої порушено.

Скарги на рішення виконавчих комітетів обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів подаються відповідно до обласного, Київського міського суду.

Скаргу може бути подано в суд у місячний строк, обчислюваний з дня прийняття рішення виконавчим комітетом.

Стаття 248-13. Розгляд скарги

Скаргу на рішення виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів суд повинен розглянути в десятиденний строк у відкритому засіданні за участю громадян-засновників чи їх представників або представників релігійної організації та представника виконавчого комітету, рішення якого оскаржується. Неявка в судове засідання зазначених осіб не перешкоджає розгляду скарги.

Стаття 248-14. Рішення суду по скарзі

Якщо суд визнає, що оскаржуване рішення прийнято з порушенням вимог закону, він постановляє рішення, яким забов'язує виконавчий комітет відповідної Ради народних депутатів усунути допущене порушення.

Якщо суд встановить, що оскаржуване рішення прийнято відповідно до закону, він постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.

Рішення суду по скарзі надсилається до виконавчого комітету, що прийняв рішення, та заявникові".

2. Пункт 10 частини першої статті 64 після слів "окремого провадження" доповнити словами "і скарги на рішення, прийняті відносно релігійних організацій".

3. Доповнити статтю 236 пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) по скаргах на рішення, прийняті відносно релігійних організацій".

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м.Київ, 28 січня 1991 року
N 659-XII