Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 653
Прийняття: 22.04.1999
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 22 квітня 1999 р. N 653 Київ

Про заходи щодо забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 N 294 ( 294-2017-п ) від 26.04.2017 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1510 ( 1510-99-п ) від 18.08.99 N 1530 ( 1530-2001-п ) від 17.11.2001 N 1284 ( 1284-2009-п ) від 02.12.2009 N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 N 294 ( 294-2017-п ) від 26.04.2017 N 934 ( 934-2020-п ) від 09.10.2020 }

{ У тексті Постанови слова "кримінально-виконавчої системи" у всіх відмінках замінено словами "Державної кримінально-виконавчої служби" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }

З метою надання державної підтримки Державній кримінально-виконавчій службі в умовах її реформування Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ N 934 ( 934-2020-п ) від 09.10.2020 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }

4. Передати до сфери управління Державного департаменту з питань виконання покарань підприємства, установи, організації, які підпорядковувалися і перебували на балансі ліквідованого Головного управління виконання покарань Міністерства внутрішніх справ та фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання Державної кримінально-виконавчої служби.

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1284 ( 1284-2009-п ) від 02.12.2009 }

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }

7. Установити, що джерелами фінансування Державної кримінально-виконавчої служби є бюджетні асигнування та доходи від працевикористання засуджених. { Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }

Доходи від працевикористання засуджених складаються з нарахувань на їх заробітну плату або винагороду за виконання робіт (надання послуг) у розмірі 25 відсотків і відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг). { Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009, N 934 ( 934-2020-п ) від 09.10.2020 }

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 }

9. Київській міській державній адміністрації вирішити питання про надання Державному департаменту з питань виконання покарань адміністративних приміщень у місті Києві загальною площею до 5000 кв. метрів з метою створення належних умов для його роботи.

10. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити до кінця 1999 року управління (відділи) Державного департаменту з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим та областях, інспекції виправних робіт службовими приміщеннями та засобами зв'язку відповідно до нормативів.

11. Міністерству внутрішніх справ:

до вирішення питання про розміщення органів Державної кримінально-виконавчої служби зберегти за ними приміщення, які вони займають, а також засоби зв'язку та транспорт, що ними використовуються;

закінчити в 1999 році передачу від внутрішніх військ до органів та установ виконання покарань функції охорони установ Державної кримінально-виконавчої служби, відповідного фінансування, а також озброєння, техніки та інших матеріально-технічних ресурсів, що використовуються внутрішніми військами на час передачі.

12. Державному департаменту з питань виконання покарань розробити у тримісячний термін та подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення умов оплати праці працівників Державної кримінально-виконавчої служби.

13. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 2 і 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 5 лютого 1991 р. N 22 ( 22-91-п ) "Про першочергові заходи щодо забезпечення життєдіяльності виправно-трудових установ і лікувально-трудових профілакторіїв в умовах переходу до ринкових відносин" і пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1994 р. N 712 ( 712-94-п ) "Питання Міністерства внутрішніх справ".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 39