Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 643
Прийняття: 12.11.2014
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 листопада 2014 р. № 643
Київ

Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу особи, депортованої за національною ознакою

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 777 від 21.08.2019
№ 793 від 28.07.2021
№ 740 від 28.06.2022}

{Додатково див. Постанову КМ № 458 від 22.05.2019}

Відповідно до статті 5 Закону України “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити:

Порядок надання та позбавлення статусу особи, депортованої за національною ознакою, що додається;

зразок посвідчення, що видається особі, депортованій за національною ознакою, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2014 р. № 643

ПОРЯДОК
надання та позбавлення статусу особи, депортованої за національною ознакою

{У тексті Порядку слова “місцева держадміністрація” в усіх відмінках замінено словами “уповноважений орган” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 777 від 21.08.2019}

{У тексті Порядку слова “Мінсоцполітики”, “Нацсоцслужба” у всіх відмінках замінено словом “Мінреінтеграції” згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022}

1. Цей Порядок визначає процедуру надання та позбавлення статусу особи, депортованої за національною ознакою, особам, визначеним частиною першою статті 4 Закону України “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”.

2. Уповноваженим органом, на який покладається підготовка документів, необхідних для отримання статусу особи, депортованої за національною ознакою, є районна, районна у м. Києві держадміністрація, виконавчий орган міської ради міста обласного значення, районної у місті ради (у разі її утворення) (далі - уповноважений орган).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 777 від 21.08.2019}

3. Для отримання статусу особи, депортованої за національною ознакою, особа, яка вважає себе особою, депортованою за національною ознакою, або її законний представник подає за місцем проживання чи місцем перебування такої особи до уповноваженого органу заяву про надання зазначеного статусу.

До заяви додаються:

копії сторінок паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, які містять прізвище, ім’я, по батькові, відомості про місце проживання;

копії паспорта громадянина України та довідки про реєстрацію місця проживання (для осіб, які мають паспорт у формі картки);

дві фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;

копії інших документів, що підтверджують належність до числа осіб, депортованих за національною ознакою (із пред’явленням оригіналу). Такими документами можуть бути:

архівна довідка щодо примусового виселення особи до спецпоселення на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або союзних республік;

довідка про реабілітацію жертви політичних репресій;

довідка про строки перебування під наглядом з обмеженням прав і свобод на території спецпоселень;

довідка про те, що особу взято на облік як раніше депортовану з Криму особу або як нащадка такої особи.

У разі подання заяв особами, які народилися в сім’ях осіб, депортованих за національною ознакою, додатково подаються:

документи, що підтверджують факт установлення родинних відносин з особою, депортованою за національною ознакою;

документи, що підтверджують факт народження у сім’ях депортованих осіб до моменту їх повернення в місця постійного проживання, але не пізніше набрання чинності Законом України “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 777 від 21.08.2019}

4. Структурний підрозділ районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчий орган міської ради міста обласного значення, районної у місті ради (у разі її утворення), відповідальний за проведення процедури встановлення статусу особи, депортованої за національною ознакою, та відповідальна посадова особа згідно з розподілом функціональних обов’язків визначаються відповідно до законодавства.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 777 від 21.08.2019}

5. Посадова особа перед реєстрацією заяви проводить співбесіду з особою, яка вважає себе особою, депортованою за національною ознакою, або її законним представником та заповнює облікову картку особи, яка вважає себе особою, депортованою за національною ознакою, за формою, затвердженою Мінреінтеграції.

Після проведення співбесіди особа, яка вважає себе особою, депортованою за національною ознакою, або її законний представник ознайомлюється з обліковою карткою та підписує її.

6. Заява реєструється у відповідному журналі за формою, затвердженою Мінреінтеграції.

7. Уповноважений орган протягом одного місяця з дня реєстрації заяви особи, яка вважає себе особою, депортованою за національною ознакою, подає Мінреінтеграції копії заяви та відповідних документів для розгляду та прийняття відповідного рішення.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 777 від 21.08.2019, № 793 від 28.07.2021}

8. Мінреінтеграції не пізніше ніж протягом трьох місяців від дати реєстрації заяви особи, яка вважає себе особою, депортованою за національною ознакою, надсилає уповноваженому органу рішення про надання статусу особи, депортованої за національною ознакою (разом з бланком посвідчення), або відмову в його наданні з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі прийняття рішення про відмову Мінреінтеграції одночасно повідомляє про це особі.

Рішення про відмову у видачі посвідчення може бути оскаржене у судовому порядку.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 793 від 28.07.2021}

9. Посвідчення особи, депортованої за національною ознакою, видається уповноваженим органом та реєструється у відповідному журналі за формою, затвердженою Мінреінтеграції.

10. Позбавлення статусу особи, депортованої за національною ознакою, здійснюється у разі набуття особою громадянства іншої держави, вибуття на постійне місце проживання за межі України, надання неправдивих відомостей, на підставі яких їй було надано статус депортованої.

11. Документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, разом з копією листа Мінреінтеграції про встановлення або відмову у встановленні статусу особи, депортованої за національною ознакою, зберігаються Мінреінтеграції та уповноваженим органом протягом п’яти років з дати подання заяви особою, яка вважає себе особою, депортованою за національною ознакою.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 793 від 28.07.2021}

12. За відсутності документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, факт депортації особи встановлюється в судовому порядку за її заявою.Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2014 р. № 643

ЗРАЗОК
посвідчення особи, депортованої за національною ознакою

Лицьовий бік

Зворотний бік