Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 642/97-ВР
Прийняття: 18.11.1997
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 10, ст.36 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001 - набирає чинності через рік після опублікування, ВВР, 2001, N 12, ст.64 N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 N 5007-VI ( 5007-17 ) від 21.06.2012, ВВР, 2013, N 19-20, ст.190 Кодексом N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458 }

З метою обмеження застосування уповноваженими органами державної влади права безспірного списання (стягнення) коштів, що знаходяться на рахунках юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках, та у зв'язку з внесенням змін до статті 381 Цивільного кодексу Української РСР ( 556/96-ВР ) та до статті 24 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 419/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до деяких законів України такі зміни:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5007-VI ( 5007-17 ) від 21.06.2012 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012 }

5. У пункті 6 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст.524) слово "безспірному" замінити словом "судовому".

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

7. У частині п'ятій статті 47 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст.218) слова "у безспірному порядку державною податковою інспекцією" замінити словами "у судовому порядку".

8. У частині третій статті 3 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411) слова "в безспірному порядку відповідною державною податковою інспекцією" замінити словами "за рішенням суду (арбітражного суду)".

9. У частині другій статті 7 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) слово "безакцептному" виключити.

10. У частині третій статті 31 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 36, ст.164) слова "у безспірному" замінити словами "та пеню у судовому".

11. У абзаці шостому частини четвертої статті 27 Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст.181) слово "безакцептному" замінити словом "судовому".

12. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст.292):

частину третю статті 11 викласти у такій редакції:

"Штрафи, накладені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, стягуються у судовому порядку";

частину шосту статті 12 виключити.

13. У статті 14 Закону України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст.112) пункт 16 виключити.

У зв'язку з цим пункт 17 вважати пунктом 16.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

2. Кабінету Міністрів України та Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 1997 року
N 642/97-ВР