Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 64
Прийняття: 24.01.2023
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 січня 2023 р. № 64
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 і від 28 жовтня 2015 р. № 877

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 739; 2006 р., № 11, ст. 716; 2011 р., № 97, ст. 3541; 2013 р., № 41, ст. 1477, № 100, ст. 3663; 2014 р., № 47, ст. 1238, № 97, ст. 2776; 2015 р., № 36, ст. 1082; 2016 р., № 3, ст. 172, № 60, ст. 2063, № 68, ст. 2281; 2017 р., № 77, ст. 2375; 2018 р., № 39, ст. 1372) і від 28 жовтня 2015 р. № 877 “Про затвердження Положення про Національну поліцію” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 89, ст. 2971) зміни, що додаються.

2. Установити, що видатки, пов’язані з виконанням цієї постанови, здійснюються в межах асигнувань, передбачених Національній поліції.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2023 р. № 64

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 і від 28 жовтня 2015 р. № 877

1. У нормах харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426:

1) у пункті 1 приміток до норми № 1 - загальновійськова:

підпункт “б” після слів “особи рядового, начальницького складу авіації ДСНС” доповнити словами “, поліцейські та працівники поліції”;

доповнити пункт підпунктом “л-1” такого змісту:

“л-1) поліцейські та працівники поліції, які обслуговують літальні апарати та забезпечують польоти під час несення бойового чергування, добового чергування, варти та в разі призначення до складу добового наряду, перебування в польових умовах (у таборах, на навчаннях, маневрах) під час відпрацювання завдань з бойової (навчально-бойової) підготовки, під час підготовки до дій за призначенням Національної поліції;”;

2) у пункті 1 приміток до норми № 2 - льотна:

в абзаці третьому підпункту “б” слова “особи рядового, начальницького складу та працівники льотного складу авіації ДСНС” замінити словами “поліцейські та працівники поліції, особи рядового, начальницького складу та працівники льотного складу авіації ДСНС, Національної поліції”;

підпункт “д” після слова “військовослужбовці” доповнити словами “, поліцейські та працівники поліції”, а після слова “ДСНС” - словами “, Національної поліції”;

підпункт “ж” після слів “а також” доповнити словами “поліцейські та працівники поліції,”, а після слова “ДСНС” - словами “, Національної поліції”;

3) у примітках до норми № 10 - повсякденний набір сухих продуктів:

абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

“поліцейські та працівники поліції, особи рядового, начальницького складу і працівники авіації органів і підрозділів цивільного захисту, Національної поліції;”;

абзац другий пункту 2 після слова “військовослужбовців” доповнити словами “, поліцейських та працівників поліції”, а після слів “цивільного захисту” - словами “, Національної поліції”;

4) пункт 1 приміток до норми № 14 - аварійний запас харчування для екіпажів літаків та вертольотів після слів “командира авіаційної частини” доповнити словами “(керівника експлуатуючої організації)”.

2. Пункт 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877, доповнити підпунктом 8-1 такого змісту:

“8-1) застосовує державну авіацію, безпілотні повітряні судна та спеціальні технічні засоби протидії їх застосуванню, здійснює їх льотну і технічну експлуатацію;”.