Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 64
Прийняття: 25.01.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 січня 2018 р. № 64
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 і від 2 квітня 2005 р. № 261

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1101 від 24.12.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309; 2006 р., № 22, ст. 1613; 2007 р., № 41, ст. 1619; 2010 р., № 101, ст. 3636; 2015 р., № 20, ст. 553; 2017 р., № 53, ст. 1608, № 80, ст. 2450, № 100, ст. 3059) і від 2 квітня 2005 р. № 261 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 717; 2012 р., № 23, ст. 877; 2016 р., № 6, ст. 297; 2017 р., № 69, ст. 2075) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, що настає за днем її опублікування, та застосовується з 1 січня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2018 р. № 64

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 і від 2 квітня 2005 р. № 261

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1101 від 24.12.2019}

2. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261:

1) пункт 3 після слів “які втратили працездатність” доповнити словами і цифрою “(крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника)”;

2) у пункті 4:

абзац третій викласти в такій редакції:

“інформація про склад сім’ї (зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги).”;

абзац четвертий виключити;

3) у пункті 5:

у підпункті 1:

в абзаці першому цифри “63” і “1958” замінити відповідно цифрами “65” і “1960”;

в абзаці дванадцятому цифри і слово “31 грудня” замінити цифрами і словом “30 вересня”;

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

“63 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

64 роки - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

64 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

65 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960 року;”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) є малозабезпеченими особами (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника).”;

підпункт 4 виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Крім того, право на соціальну допомогу мають:

особи з інвалідністю I групи, якщо вони не одержують пенсію;

діти померлого годувальника (у тому числі ті, що народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи.”;

4) у пункті 10:

абзаци дев’ятий і десятий викласти в такій редакції:

“копія довідки про реєстрацію місця проживання.

Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги.”;

абзац дев’ятнадцятий виключити;

5) пункт 36 доповнити абзацами такого змісту:

“Виплата засудженій особі призначеної соціальної допомоги здійснюється органами соціального захисту населення на рахунок установи виконання покарання за місцем відбування особою покарання.

При цьому не менш як 50 відсотків соціальної допомоги зараховується установою відбування покарання на особовий рахунок засудженого.”;

6) у пункті 39:

абзац перший викласти в такій редакції:

“39. Виплата державної соціальної допомоги (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у підпунктах 1-3 пункту 13 цього Порядку) і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам.”;

друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: “Виплата державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у підпунктах 1-3 пункту 13 цього Порядку, і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.”.