Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 613-XIV
Прийняття: 23.04.1999
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

{Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 22-23, ст.202)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1106-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, №  7, ст.50
№ 1941-VI від 04.03.2010, ВВР, 2010, № 20, ст.202
№ 5286-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.499
№ 243-VIII від 05.03.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.139
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, №  4, ст.44}

{у тексті Закону:
слова "миротворча операція" та "регіональна" у всіх відмінках і числах замінено відповідно словами "операція з підтримання миру і безпеки" та "міжнародна" у відповідному відмінку і числі;
слова "миротворчий контингент" і "миротворчий персонал" у всіх відмінках замінено відповідно словами "національний контингент" і "національний персонал" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

Усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародного миру і безпеки, враховуючи зобов'язання України як держави - члена Організації Об'єднаних Націй (далі - ООН) подавати допомогу ООН в діях, що провадяться відповідно до Статуту ООН, а також зобов'язання як держави - члена Організації з безпеки і співробітництва в Європі (далі - ОБСЄ) конструктивно співробітничати у використанні всього діапазону можливостей ОБСЄ для запобігання конфліктам та для їх розв'язання, дотримуючись основних напрямів державної політики щодо участі України в удосконаленні та розвитку загальноєвропейської та міжнародних систем колективної безпеки, а також у рамках конструктивного партнерства з Організацією Північноатлантичного договору (далі - НАТО) та іншими міжнародними організаціями у сфері безпеки, Україна розглядає участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки як важливу складову своєї зовнішньої політики.

{Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади щодо участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також порядок направлення Україною військового та цивільного персоналу, організації його підготовки та забезпечення.

{Абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

міжнародні операції з підтримання миру і безпеки - міжнародні дії або заходи, спрямовані на виконання миротворчих чи гуманітарних завдань, які здійснюються за рішеннями Ради Безпеки ООН відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, які несуть відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки, згідно з положеннями глави VIII Статуту ООН, а так само дії і заходи багатонаціональних сил, багатонаціональних військових формувань високої готовності, які проводяться під загальним контролем Ради Безпеки ООН з метою:

{Абзац другий статті 1 в редакції Закону № 5286-VI від 18.09.2012}

запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів;

врегулювання або створення умов для врегулювання міждержавних, а також внутрішніх конфліктів за згодою сторін конфлікту або з використанням примусових заходів за рішенням Ради Безпеки ООН, що може включати, зокрема, спостереження і контроль за додержанням угод про припинення вогню та інших ворожих дій, роз'єднання сторін, які конфліктують, роззброєння і розформування їх підрозділів, виконання інженерних та інших робіт;

боротьби з міжнародним тероризмом і піратством;

{Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

евакуації населення із зони конфлікту;

{Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;

{Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

подання гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок міждержавних або внутрішніх конфліктів;

виконання поліцейських функцій по забезпеченню безпеки і додержання прав людини;

{Абзац дев'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015}

подання допомоги у подоланні наслідків конфліктів та відновлення миру;

{Абзац десятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

усунення загрози миру, порушень миру чи акту агресії;

національний контингент - військові підрозділи, оснащені відповідним озброєнням і військовою технікою, засобами підтримки і зв'язку, що направляються Україною для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, у тому числі у складі багатонаціональних військових формувань високої готовності військові підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань, котрі входять до складу об'єднаних військових підрозділів, що створюються спільно з іншими державами для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (спільні батальйони тощо);

{Абзац дванадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

національний персонал - окремі військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, поліцейські, особи начальницького і рядового складу державних органів, які можуть оснащуватися вогнепальною (стрілецькою) зброєю та боєприпасами до неї відповідно до пропозицій міжнародних організацій у сфері безпеки, а також працівники Збройних Сил України, інших військових формувань, державних органів і установ України, які направляються Україною для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки і не входять до складу національного контингенту;

{Абзац тринадцятий статті 1 в редакції Закону № 243-VIII від 05.03.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015}

матеріально-технічні ресурси та послуги - матеріально-технічні ресурси та послуги, що надаються Україною для використання в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, у тому числі бойова і спеціальна техніка, окремі види озброєнь, засоби зв'язку, транспортні засоби з екіпажами, продовольство, медикаменти тощо;

багатонаціональне військове формування високої готовності - військове формування з високим ступенем готовності, що складається з сил та засобів збройних сил держав - членів та/або держав - партнерів відповідної міжнародної організації і створюється на виконання рішень Ради Безпеки ООН, Північноатлантичної Ради НАТО, Ради Європейського Союзу, інших міжнародних організацій, а також у рамках міжнародних договорів України з метою залучення до виконання завдань за призначенням;

{Статтю 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

оперативне чергування - перебування визначених сил і засобів Збройних Сил України у відповідному стані готовності до виконання завдань за призначенням.

{Статтю 1 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

Стаття 2. Умови участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

Україна виключно на умовах, зазначених у рішенні Президента України, що схвалюється Верховною Радою України у випадках, передбачених Конституцією та законами України, та у порядку, встановленому цим Законом, бере участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки:

Організації Об'єднаних Націй, рішення на проведення яких прийнято Радою Безпеки ООН;

Організації з безпеки і співробітництва в Європі чи інших міжнародних організацій, які несуть відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки згідно з положеннями глави VIII Статуту ООН;

багатонаціональних сил, що створюються за згодою Ради Безпеки ООН, дії та заходи яких здійснюються під загальним контролем Ради Безпеки ООН;

багатонаціональних військових формувань високої готовності.

{Частину першу статті 2 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

Участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки здійснюється шляхом надання національного контингенту, національного персоналу, а також матеріально-технічних ресурсів та послуг у розпорядження відповідних органів, які визначаються рішенням про проведення такої операції.

Україна бере участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі багатонаціональних військових формувань високої готовності шляхом здійснення оперативного чергування, направлення національного контингенту і національного персоналу у розпорядження органів, які визначаються рішеннями про проведення таких операцій, а також надання матеріально-технічних ресурсів та послуг.

{Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

Стаття 3. Внесення пропозиції щодо участі України в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки

Пропозиція щодо участі України в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки вноситься до Ради національної безпеки і оборони України Міністерством закордонних справ України за погодженням з Міністерством оборони України та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Пропозиція має включати наявні на момент її внесення дані про район дії національного контингенту чи національного персоналу, про їх завдання, загальну чисельність, про тип і склад озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх продовження, порядок заміни та умови виведення, про гарантії і компенсації військовослужбовцям військових формувань, працівникам Збройних Сил України, інших військових формувань, поліцейським, працівникам інших державних органів і цивільних установ України та членам їх сімей, а також інформацію про порядок фінансування витрат, пов'язаних з участю України в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки.

{Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1106-IV від 10.07.2003, № 901-VIII від 23.12.2015}

Рада національної безпеки і оборони України, визнаючи відповідність такої участі національним інтересам і законодавству України, в тому числі міжнародним зобов'язанням України відповідно до Статуту ООН, враховуючи можливості фінансування та матеріально-технічного забезпечення, рівень безпеки громадян України, які братимуть участь у операції з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту чи національного персоналу, вносить пропозицію щодо участі України в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки на розгляд Президента України.

Стаття 4. Прийняття рішень щодо участі України в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки

Рішення про направлення національного контингенту чи національного персоналу для участі України у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, а також з питань надання матеріально-технічних ресурсів та послуг приймає Президент України з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроекту про схвалення рішення в частині щодо направлення національного контингенту. Разом з законопроектом подається інформація, зазначена у частині першій статті 3 цього Закону.

Рішення Президента України про направлення національного контингенту України до іншої держави для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, скріплене підписами Прем'єр-міністра України та міністра, відповідального за виконання цього рішення, підлягає схваленню Верховною Радою України відповідно до пункту 23 статті 85 Конституції України. Поданий Президентом України законопроект про схвалення рішення щодо направлення Україною національного контингенту до іншої держави як невідкладний розглядається Верховною Радою України позачергово.

Рішення про надання Україною матеріально-технічних ресурсів і послуг для використання в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки приймає Кабінет Міністрів України відповідно до рішення Президента України щодо участі України в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки.

Стаття 5. Комплектування національного контингенту і національного персоналу

національний контингент і національний персонал комплектуються громадянами України - військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України, поліцейськими, особами начальницького і рядового складу інших військових формувань та інших державних органів і цивільних установ України, які мають необхідну професійну і психологічну підготовку.

{Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015}

Включення громадян України до складу національного контингенту або національного персоналу здійснюється виключно на добровільній основі.

Стаття 6. Підготовка громадян України для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки

Громадяни України, які включаються до складу національного контингенту або направляються для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки як національний персонал, попередньо проходять спеціальну підготовку у відповідних учбових, спеціальних центрах або у визначених органах військового управління, військових частинах (підрозділах).

{Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

Стаття 7. Повернення та відкликання національного контингенту і національного персоналу, які брали участь у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки

Національний контингент і національний персонал, які були направлені до іншої країни для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, повертаються до України після завершення операції. Вони можуть бути також відкликані до завершення операції з підтримання миру і безпеки в разі, якщо їх подальша участь у зазначеній операції стає недоцільною через суттєву зміну міжнародної військово-політичної обстановки чи обставин у регіоні перебування, припинення фінансування та через інші причини. Рішення про відкликання національного контингенту та національного персоналу приймається з урахуванням міжнародних зобов'язань України Президентом України за поданням Міністерства закордонних справ України, узгодженим з Міністерством оборони України, або за пропозицією Верховної Ради України.

Стаття 8. Соціальний захист учасників міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки та членів їх сімей

Соціальний захист учасників міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки і членів їх сімей забезпечується згідно з законами України.

Якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановлені більш високі гарантії захисту учасників міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються норми відповідного міжнародного договору або міжнародної угоди.

Вислуга років і трудовий стаж громадян України за час виконання обов'язків у складі національного контингенту і національного персоналу обчислюються з розрахунку один місяць за три місяці.

Стаття 9. Фінансове забезпечення участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

Фінансування витрат, пов'язаних з участю України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, може здійснюватися:

за рахунок коштів державного бюджету, за умови повного або часткового відшкодування цих витрат за рахунок коштів, які виділяються ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншою міжнародною організацією для фінансування міжнародної операції з підтримання миру і безпеки або у рамках укладених міжнародних договорів України;

{Абзац другий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

або за рахунок коштів державного бюджету;

або за рахунок коштів, які виділяються ООН, ОБСЄ або іншою міжнародною організацією для фінансування міжнародної операції з підтримання миру і безпеки.

Джерела фінансового забезпечення національного контингенту визначаються при схваленні Верховною Радою України рішення Президента України про участь України у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки. Джерела фінансового забезпечення національного персоналу визначаються у порядку, встановленому законодавством. Порядок фінансового забезпечення національного контингенту і національного персоналу визначається Кабінетом Міністрів України.

{Частина друга статті 9 в редакції Закону № 1941-VI від 04.03.2010}

{Стаття 9 в редакції Закону № 1106-IV від 10.07.2003}

Стаття 10. Інформування Верховної Ради України про участь України у діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки

{Назва статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

Кабінет Міністрів України щорічно подає Верховній Раді України доповідь про участь України в діяльності по підтриманню чи відновленню міжнародного миру і безпеки.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
23 квітня 1999 року
№ 613-XIV