Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 61
Прийняття: 26.01.2022
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 січня 2022 р. № 61
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1487 від 30.12.2022}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  
від 26 січня 2022 р. № 61

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзацах другому і третьому пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. № 332 “Про вдосконалення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України” - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  від 18 лютого 2004 р. № 180 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 7, ст. 399), слова “військовий комісаріат” у всіх відмінках замінити словами “територіальний центр комплектування та соціальної підтримки” у відповідному відмінку.

2. В абзаці другому пункту 1 і пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 1993 р. № 379 “Про посвідчення на право користування пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби” (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 220) слова “військовий комісаріат” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “територіальний центр комплектування та соціальної підтримки” у відповідному відмінку і числі.

3. У Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 (ЗП України, 1993 р., № 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 744; 2012 р., № 7, ст. 249; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2017 р., № 38, ст. 1204; 2019 р., № 19, ст. 645):

1) в абзацах третьому і шостому пункту 6 та абзаці другому пункту 13 слова “військові комісаріати” у всіх відмінках замінити словами “територіальні центри комплектування та соціальної підтримки” у відповідному відмінку;

2) у додатку 2 до Порядку слова “військового комісаріату” і “Військовий комісар” замінити відповідно словами “територіального центру комплектування та соціальної підтримки” і “Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки”.

4. В абзаці п’ятому пункту 6 та абзаці четвертому пункту 23 Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 40, ст. 1486; 2015 р., № 60, ст. 1970), слова “військового комісаріату” замінити словами “територіального центру комплектування та соціальної підтримки”.

5. В абзаці шостому пункту 5 Положення про атестацію наукових працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1475 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1719; 2019 р., № 30, ст. 1063), слова “військових комісаріатах” замінити словами “територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки”.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1601 “Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака “Ветеран військової служби” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1807; 2019 р., № 98, ст. 3285):

1) у пункті 4 Порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знака “Ветеран військової служби”, затвердженого зазначеною постановою, слова “військовими комісаріатами” замінити словами “територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки”;

2) у зразку посвідчення “Ветеран військової служби”, затвердженому зазначеною постановою, слова “(підпис керівника установи, військового комісара)” замінити словами “(підпис керівника установи, територіального центру комплектування та соціальної підтримки)”.

7. У Положенні про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. № 2066 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 45, ст. 2240; 2005 р., № 1, ст. 31; 2013 р., № 23, ст. 781):

1) у пункті 20 слова “Військовий комісаріат” замінити словами “Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки”;

2) у тексті Положення слова “військовий комісаріат” у всіх відмінках замінити словами “територіальний центр комплектування та соціальної підтримки” у відповідному відмінку;

3) у додатках до Положення:

у додатку 1 слова “військового комісаріату” замінити словами “територіального центру комплектування та соціальної підтримки”;

у додатку 7 слова “військовому комісару” замінити словами “керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки”.

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 р. № 1770 “Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 49, ст. 2121; 2009 р., № 65, ст. 2267; 2012 р., № 71, ст. 2870):

1) у Положенні про допризовну підготовку, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці другому пункту 7 слова “Військовий комісаріат” замінити словами “Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки”;

у тексті Положення слова “військовий комісаріат” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “територіальний центр комплектування та соціальної підтримки” у відповідному відмінку і числі, а слова “військовий комісар” - словами “керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки”;

2) у Положенні про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, затвердженому зазначеною постановою:

абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

“8. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки”;

у тексті Положення слова “військовий комісаріат” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “територіальний центр комплектування та соціальної підтримки” у відповідному відмінку і числі, а слова “військового комісара” - словами “керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки”.

9. В абзаці другому пункту 4 Порядку організації робіт з пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. № 1867 “Про затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 51, ст. 2217), слова “військовий комісаріат” замінити словами “територіальний центр комплектування та соціальної підтримки”.

10. У тексті Положення про військово-транспортний обов’язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1921 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 50, ст. 1665; 2015 р., № 51, ст. 1654):

слова “військовий комісар” і “військовий комісаріат” у всіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки” і “територіальний центр комплектування та соціальної підтримки” у відповідному відмінку і числі;

слова “Військовий комісаріат” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки” у відповідному відмінку і числі.

11. В абзаці першому пункту 34 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 “Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 40, ст. 1802; 2009 р., № 95, ст. 3279; 2015 р., № 53, ст. 1716), та додатку до нього слова “військовий комісаріат” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “територіальний центр комплектування та соціальної підтримки” у відповідному відмінку і числі.

12. У підпункті “и” та абзаці першому підпункту “н” пункту 1 приміток до норми № 1 - загальновійськова норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 739; 2014 р., № 51, ст. 1337; 2015 р., № 36, ст. 1082), слова “військовий комісаріат” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “територіальний центр комплектування та соціальної підтримки” у відповідному відмінку і числі.

13. У пункті 29 Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2238), слова “військовому комісаріаті” замінити словами “територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки”.

14. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1644 “Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3190; 2013 р., № 60, ст. 2150; 2015 р., № 24, ст. 670; 2020 р., № 89, ст. 2889) слова “військового комісаріату” замінити словами “територіального центру комплектування та соціальної підтримки”.

15. В абзацах сьомому і восьмому пункту 12 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 915 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2115; 2015 р., № 69, ст. 2276), слова “військовий комісаріат” замінити словами “територіальний центр комплектування та соціальної підтримки”.

16. В абзаці сімнадцятому розділу “Організаційна структура державної системи професійної орієнтації населення” Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 842 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 72, ст. 2426; 2013 р., № 63, ст. 2301; 2017 р., № 67, ст. 1982; 2019 р., № 32, ст. 1158), слова “військовими комісаріатами” замінити словами “територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки”.

17. У першому реченні абзацу першого пункту 1 Порядку визначення різниці між розміром пенсії, призначеної відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, і розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 510 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 50, ст. 1623), слова “військовими комісаріатами” замінити словами “територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки”.

18. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 673 “Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до військового комісаріату для призову на збори” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 58, ст. 2023):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “військового комісаріату” замінити словами “територіального центру комплектування та соціальної підтримки”;

2) у назві та абзаці першому переліку, затвердженого зазначеною постановою, слова “військовий комісаріат” у всіх відмінках замінити словами “територіальний центр комплектування та соціальної підтримки” у відповідному відмінку.

19. В абзаці першому пункту 2 Порядку визначення різниці між розміром пенсії, призначеної відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”,  і розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1168 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 89, ст. 3233), слова “військовими комісаріатами” замінити словами “територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки”.

20. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 липня 2012 р. № 685 “Про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 57, ст. 2291):

1) у пункті 2 постанови слова “військових комісаріатах” замінити словами “територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки”;

2) у тексті Типового положення про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках, затвердженого зазначеною постановою, слова “військовий комісаріат” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “територіальний центр комплектування та соціальної підтримки” у відповідному відмінку і числі, а слова “військового комісара” - словами “керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки”.

21. В абзаці другому пункту 3 Порядку розгляду заяв та здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 998 “Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 83, ст. 3354), слова “військовим комісаріатом” замінити словами “територіальним центром комплектування та соціальної підтримки”.

22. У підпункті 2 пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 607 “Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2648; 2020 р., № 51, ст. 1595) слова “військових комісаріатах (територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки - після їх утворення)” замінити словами “територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки”.

23. У підпункті 9 пункту 9 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 812; 2019 р., № 16, ст. 550), слова “військовими комісаріатами” замінити словами “територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки”.

24. У пункті 43 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1188; 2016 р., № 87, ст. 2829), слова “військових комісаріатів” замінити словами “територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки”.

25. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 185 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 875; 2016 р., № 60, ст. 2053):

1) в абзаці першому пункту 6 слова “Військові комісаріати” замінити словами “Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки”;

2) у додатку до Порядку слова “військового комісаріату” і “Військовий комісар” замінити відповідно словами “територіального центру комплектування та соціальної підтримки” і “Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки”.

26. У тексті Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2191), слова “військовий комісаріат” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “територіальний центр комплектування та соціальної підтримки” у відповідному відмінку і числі, а слова “військових комісарів” - словами “керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки”.

27. У Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 728 “Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2503; 2021 р., № 46, ст. 2862):

1) в абзаці другому пункту 12 слова “військовими комісарами” замінити словами “керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки”;

2) у тексті Порядку слова “військові комісаріати” у всіх відмінках замінити словами “територіальні центри комплектування та соціальної підтримки” у відповідному відмінку.

28. У підпунктах 1-4 пункту 10 Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам та іншим працівникам органів прокуратури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1090 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 69), слова “військовий комісаріат” у всіх відмінках замінити словами “територіальний центр комплектування та соціальної підтримки” у відповідному відмінку.

{Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1487 від 30.12.2022}

30. У Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2662):

1) в абзаці другому пункту 9 слова “Військові комісаріати” замінити словами “Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки”;

2) у підпункті 3 пункту 18 слова “військовому комісаріаті” замінити словами “територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки”.