Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 603
Прийняття: 26.07.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 липня 2018 р. № 603
Київ

Про затвердження Порядку здійснення моніторингу стану оснащеності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни

Відповідно до статті 12 Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок здійснення моніторингу стану оснащеності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2018 р. № 603

ПОРЯДОК
здійснення моніторингу стану оснащеності вузлами комерційного обліку та обміну інформацією між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення моніторингу стану оснащеності вузлами комерційного обліку (далі - моніторинг), подання інформації для його здійснення обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (далі - держадміністрації) до Держенергоефективності; а також процедуру обміну інформацією між Держенергоефективності та Держпродспоживслужбою щодо порушення вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”.

2. Завданням моніторингу є збір, узагальнення та аналіз інформації про стан оснащеності будівель вузлами комерційного обліку.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” і “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

4. Для здійснення моніторингу держадміністрації подають Держенергоефективності інформацію про стан оснащеності будівель вузлами комерційного обліку за формами, наведеними у додатках 1-3.

5. Електронні шаблони форм та пояснення щодо їх заповнення розміщуються на офіційному веб-сайті Держенергоефективності.

6. Держадміністрації надсилають щомісяця до 10 числа наступного за звітним періоду інформацію про стан оснащеності будівель вузлами комерційного обліку електронною поштою (у форматі Excel) та на паперових носіях до Держенергоефективності.

7. У разі провадження оператором зовнішніх інженерних мереж господарської діяльності у кількох населених пунктах дані щодо кожного населеного пункту зазначаються в окремому рядку.

8. У разі виявлення розбіжностей в інформації про стан оснащеності будівель вузлами комерційного обліку у наростаючому підсумку від інформації, наданої в попередньому звітному місяці, держадміністрації зобов’язані надавати пояснення щодо зміни таких відомостей.

Пояснення надаються держадміністрацією в електронному та паперовому вигляді у довільній формі протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідного зауваження з поясненням причин, через які виникла розбіжність у поданій інформації.

9. Держенергоефективності оприлюднює узагальнену інформацію, надану держадміністраціями, про стан оснащеності будівель вузлами комерційного обліку на своєму офіційному веб-сайті до 20 числа місяця, що настає за звітним.

10. Якщо за результатами здійснення моніторингу стану оснащеності вузлами комерційного обліку була виявлена інформація, що свідчить про порушення оператором зовнішніх інженерних мереж вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни, Держенергоефективності протягом п’яти робочих днів з дати їх виявлення надсилає повідомлення разом з копіями документів, що підтверджують порушення, Держпродспоживслужбі за формою, наведеною у додатку 4.

11. Держенергоефективності надсилає одночасно інформацію електронною поштою та на паперових носіях на поштову та електронну адресу Держпродспоживслужби або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

12. Держпродспоживслужба за результатами розгляду отриманої інформації, зазначеної у пункті 10 цього Порядку, інформує до 20 числа місяця, що настає за звітним, Держенергоефективності про винесені за звітний місяць постанови у справах про адміністративні правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг.

Така інформація надсилається одночасно електронною поштою та на паперових носіях на поштову та електронну адресу Держенергоефективності або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.Додаток 1
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про стан оснащеності вузлами комерційного обліку теплової енергії


Додаток 2
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про стан оснащеності вузлами комерційного обліку гарячої води


Додаток 3
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про стан оснащеності вузлами комерційного обліку питної води


Додаток 4
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення вимог законодавства в частині відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни