Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 597-IV
Прийняття: 06.03.2003
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України (щодо банкрутства гірничих підприємств)

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст.160 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

З метою запобігання знеціненню та втраті майна підприємств, у статутному фонді яких є державна частка цього майна, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2001 р., N 11, ст. 52; 2002 р., N 17, ст. 117, N 33, ст. 235):

1) статтю 5 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"6. Справи про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), створених у процесі приватизації та корпоратизації, яким надається державна підтримка, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, можуть бути порушені не раніше, ніж через один рік від початку виконання плану приватизації (розміщення акцій)".

У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою;

2) пункт 1 розділу VII "Прикінцеві положення" доповнити двома абзацами такого змісту:

"Справи про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), яким надається державна підтримка, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, не порушуються з дня набрання чинності Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до 1 січня 2004 року.

Провадження у справах про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), які були порушені після 1 січня 2000 року, підлягає припиненню".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 березня 2003 року
N 597-IV