Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 596-VIII
Прийняття: 14.07.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 39, ст.372)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 142 такого змісту:

"Стаття 142. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку або відеозапис та функціонують згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах), несуть юридичні та фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб.

У разі якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.

Фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб або яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, якщо транспортний засіб, його номерний знак вибули з володіння власника внаслідок протиправних дій інших осіб, або на момент вчинення правопорушення таким транспортним засобом керувала інша особа.

Юридична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб або яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, якщо транспортний засіб, його номерний знак вибули з володіння власника внаслідок протиправних дій інших осіб.

У разі якщо право володіння та користування транспортним засобом було передано іншій особі за договором найму (оренди), лізингу, прокату або іншій підставі відповідно до закону чи договору, адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, несе особа, яка володіє та користується таким транспортним засобом";

2) частину першу статті 24 доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21) штрафні бали";

3) у статті 27:

в частині першій слова "і посадових" замінити словами "посадових та юридичних";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Штраф за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено на громадянина після використання ним балів, передбачених статтею 271 цього Кодексу";

4) доповнити статтею 271 такого змісту:

"Стаття 271. Штрафні бали

Штрафні бали є стягненням, що накладається на громадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, установлені цим Кодексом.

Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховується 150 балів.

У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який вчинив правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу.

У разі якщо розмір стягнення у вигляді штрафних балів перевищує залишок балів громадянина, штрафні бали накладаються відповідно до залишку незалежно від розміру штрафних балів, зазначених у відповідній статті Особливої частини цього Кодексу";

5) у частині третій статті 30 слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";

6) частину другу статті 33 доповнити словами "крім випадків накладення стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованому в автоматичному режимі";

7) в абзаці другому статті 80 слова "від вісімдесяти до ста" замінити словами "в розмірі вісімдесяти";

8) в абзаці другому статті 81 слова "від тридцяти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі тридцяти";

9) у статті 121:

в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";

в абзаці другому частини другої слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі сорока";

в абзаці другому частини третьої слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";

в абзаці другому частини п’ятої слова "від трьох до п’яти" замінити словами "в розмірі трьох";

у частині шостій:

в абзаці першому слова "порядку, без" замінити словами "порядку, його експлуатація без", а після слів "іншими предметами" доповнити словами "у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію";

в абзаці другому слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";

в абзаці другому частини сьомої слова "від п’ятнадцяти до тридцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";

10) в абзаці другому статті 1211 слова "від п’ятнадцяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";

11) у статті 1212:

в абзаці другому частини першої слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";

в абзаці другому частини другої слова "від п’ятнадцяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";

в абзаці другому частини третьої слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";

12) у статті 122:

у назві та тексті слова "водіями транспортних засобів" виключити;

в абзаці другому частини першої слова "від п’ятнадцяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти", а після слова "громадян" доповнити словами і цифрами "або 50 штрафних балів";

у частині другій:

в абзаці першому слово "водієм" виключити;

в абзаці другому слова "від двадцяти п’яти до тридцяти" замінити словами "в розмірі двадцяти п’яти", а після слова "громадян" доповнити словами і цифрами "або 50 штрафних балів";

у частині третій:

в абзаці першому слово "міліції" замінити словом "поліції";

в абзаці другому слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "в розмірі тридцяти";

у частині четвертій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян";

в абзаці другому слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі сорока";

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Суб’єктом правопорушення в цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разі вчинення передбачених частинами першою - третьою цієї статті правопорушень у виді перевищення обмежень швидкості руху транспортних засобів, проїзду на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки і стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзду на смугу зустрічного руху, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, - юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб";

13) у статті 1222:

в абзаці першому слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";

в абзаці другому слова "від дев’яти до одинадцяти" замінити словами "в розмірі дев’яти";

14) в абзаці другому статті 1224 слова "від п’ятнадцяти до вісімнадцяти" замінити словами "в розмірі п’ятнадцяти";

15) в абзаці другому статті 1225 слова "від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч" замінити словами "в розмірі п’ятисот";

16) у статті 123:

у назві слова "особами, які керують транспортними засобами" виключити;

у частині першій:

в абзаці першому слова "особою, яка керує транспортним засобом" виключити;

в абзаці другому слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";

у частині другій:

в абзаці першому слова "особою, яка керує транспортним засобом" виключити;

в абзаці другому слова "від п’ятдесяти до сімдесяти" замінити словами "в розмірі п’ятдесяти";

в абзаці першому частини третьої слова "водієм транспортного засобу" виключити;

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Суб’єктом правопорушення в цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разі вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, - юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб";

17) в абзаці другому статті 124 слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "в розмірі двадцяти";

18) у статті 1241:

у назві та абзаці першому слова "працівникам міліції" замінити словом "поліцейським";

в абзаці другому слова "від чотирьох до восьми" замінити словами "в розмірі чотирьох";

19) у статті 126:

в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти п’яти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі двадцяти п’яти";

в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти до тридцяти п’яти" замінити словами "в розмірі тридцяти";

в абзаці другому частини третьої слова "від тридцяти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі тридцяти";

20) у статті 127:

в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п’яти" замінити словами "в розмірі трьох";

в абзаці другому частини другої слова "від п’яти до восьми" замінити словами "в розмірі п’яти";

в абзаці другому частини третьої слова "від восьми до десяти" замінити словами "в розмірі восьми";

в абзаці другому частини четвертої слова "від десяти до п’ятнадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";

21) у статті 1271:

в абзаці другому частини першої слова "від вісімдесяти до ста" замінити словами "в розмірі вісімдесяти";

в абзаці другому частини другої слова "від ста до ста двадцяти" замінити словами "в розмірі ста";

в абзаці другому частини третьої слова "від ста до ста двадцяти" замінити словами "у розмірі ста";

22) у статті 128:

в абзаці другому частини першої слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі сорока";

в абзаці другому частини другої слова "від п’ятдесяти до вісімдесяти" замінити словами "в розмірі п’ятдесяти";

23) у статті 1281:

в абзаці другому частини першої слова "від ста до ста двадцяти" замінити словами "в розмірі ста";

в абзаці другому частини другої слова "від ста п’ятдесяти до ста вісімдесяти" замінити словами "в розмірі ста п’ятдесяти";

24) у статті 129:

в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти п’яти до п’ятдесяти" замінити словами "в розмірі двадцяти п’яти";

в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти до сорока" замінити словами "в розмірі двадцяти";

в абзаці другому частини третьої слова "від шістдесяти до сімдесяти п’яти" замінити словами "в розмірі шістдесяти";

25) у статті 130:

в абзаці другому частини першої слова "від двохсот до трьохсот п’ятдесяти" замінити словами "у розмірі двохсот", а слова "від двохсот до трьохсот п’ятдесяти" - словами "в розмірі двохсот";

абзац другий частини третьої після слів "на строк" доповнити словами "від трьох";

в абзаці першому частини четвертої слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";

в абзаці другому частини п’ятої слова "від ста п’ятдесяти до двохсот" замінити словами "в розмірі ста п’ятдесяти";

в абзаці другому частини шостої слова "від ста п’ятдесяти до двохсот" замінити словами "в розмірі ста п’ятдесяти";

26) в абзаці другому статті 1321 слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти", а слова "від сорока до п’ятдесяти" - словами "у розмірі сорока";

27) у статті 1331:

в абзаці другому частини першої слова "від тридцяти до тридцяти п’яти" замінити словами "в розмірі тридцяти";

в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти п’яти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти п’яти", а слова "від сорока до п’ятдесяти" - словами "у розмірі сорока";

в абзаці другому частини третьої слова "від двох до п’яти" замінити словами "у розмірі двох";

в абзаці другому частини четвертої слова "від трьох до семи" замінити словами "в розмірі трьох";

в абзаці другому частини п’ятої слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "в розмірі десяти";

в абзаці другому частини шостої слова "від сорока до сорока п’яти" замінити словами "у розмірі сорока", а слова "від шістдесяти до сімдесяти" - словами "у розмірі шістдесяти";

в абзаці другому частини сьомої слова "від восьми до десяти" замінити словами "в розмірі восьми";

в абзаці другому частини восьмої слова "від п’ятдесяти до шістдесяти" замінити словами "в розмірі п’ятдесяти";

в абзаці другому частини дев’ятої слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "в розмірі тридцяти";

в абзаці другому частини десятої слова "від п’ятдесяти до вісімдесяти" замінити словами "у розмірі п’ятдесяти";

в абзаці другому частини одинадцятої слова "від вісімдесяти до ста двадцяти" замінити словами "в розмірі вісімдесяти";

28) у статті 139:

в абзаці другому частини першої слова "від двадцяти до тридцяти" замінити словами "у розмірі двадцяти", а слова "від тридцяти до сорока" - словами "у розмірі тридцяти";

в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти", а слова "від сорока до п’ятдесяти" - словами "в розмірі сорока";

29) у статті 140:

в абзаці другому частини першої слова "від шістдесяти до вісімдесяти" замінити словами "у розмірі шістдесяти";

в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти до двадцяти п’яти" замінити словами "у розмірі двадцяти", а слова "від тридцяти до сорока" - словами "у розмірі тридцяти";

в абзаці другому частини третьої слова "від тридцяти до сорока" замінити словами "у розмірі тридцяти", а слова "від сорока до п’ятдесяти" - словами "у розмірі сорока";

в абзаці другому частини четвертої слова "від сорока до п’ятдесяти" замінити словами "у розмірі сорока", а слова "від п’ятдесяти до шістдесяти" - словами "в розмірі п’ятдесяти";

30) в абзаці першому статті 183 слово "міліції" замінити словом "поліції";

31) у назві та абзаці першому статті 185 слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";

32) у назві та абзаці першому статті 1857 слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";

33) у назві та абзаці першому статті 18828 слова "відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "уповноважених підрозділів Національної поліції";

34) у статті 222:

у назві та частині першій слово "(міліція)" замінити словами "(Національна поліція)";

у частині другій:

в абзаці першому слово "(міліції)" замінити словами "(Національної поліції)";

у пункті 1:

в абзаці другому слова "лінійних пунктів міліції" замінити словами "лінійних пунктів Національної поліції", а слова "працівники міліції" - словом "поліцейські";

в абзаці третьому слова "внутрішніх справ, начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ" замінити словами "відділень Національної поліції", а слова "дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції" - словами "уповноважені поліцейські підрозділів Національної поліції";

у пункті 2 слова "підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" замінити словами "уповноважених підрозділів Національної поліції";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 441, 80, 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частиною другою статті 1061, частинами першою, другою, третьою, п’ятою і шостою статті 121, статтями 1211, 1212, частинами першою, другою і третьою статті 122, частиною першою статті 123, статтями 125, 126, частинами першою, другою і третьою статті 127, статтями 128, 1281, 129, статтею 1321, частинами першою, другою і третьою статті 140, статтями 148, 151, 1751, частинами першою та другою статті 178, статтями 180, 1811, частиною першою статті 182, статтями 183, 184, 195, що передбачають стягнення у вигляді штрафу або штрафних балів, - уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання.

Уповноваженими працівниками підрозділів Національної поліції штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення незалежно від розміру виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв";

35) частину першу статті 249 викласти в такій редакції:

"Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці";

36) друге речення статті 251 після слів "кінозйомки, відеозапису" доповнити словами "у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі";

37) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "(Національної поліції)";

38) у статті 258:

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Протокол не складається у разі вчинення адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції Національної поліції, та адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі".

У зв’язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами третьою - сьомою;

у частині четвертій слова "частиною першою" замінити словами "частинами першою та другою";

перше речення частини п’ятої доповнити словами "та правопорушень у сфері забезпечення дорожнього руху, у тому числі зафіксованих в автоматичному режимі";

39) у статті 259 слово "міліція" в усіх відмінках замінити словом "поліція" у відповідному відмінку, а слова "працівник міліції" в усіх відмінках та числах - словом "поліцейський" у відповідному відмінку та числі;

40) пункт 1 частини другої статті 262 після слів "органами внутрішніх справ" доповнити словами "(Національною поліцією)", а слова "працівника міліції" замінити словом "поліцейського";

41) у частині третій статті 264 слова "працівники міліції" замінити словом "поліцейські";

42) у статті 265 слова "працівник міліції" в усіх відмінках та числах замінити словом "поліцейський" у відповідному відмінку та числі;

43) у частині першій статті 2651 слова "відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху" замінити словами "уповноваженого підрозділу";

44) у статті 2652:

у частині першій:

слово і цифри "статтями 1211, 1225" замінити словами і цифрами "частиною третьою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху), статтями 1225, 124", а слова "відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ" замінити словами "уповноваженого підрозділу";

після слів "спеціальний майданчик чи стоянку" доповнити словами "що дозволяється виключно у випадку, якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху";

у частині другій слова "підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху" замінити словами "уповноваженого підрозділу Національної поліції";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво не перешкоджає дорожньому руху, такий транспортний засіб не може бути доставлений для зберігання на спеціальний майданчик".

У зв’язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;

45) у статті 266 слова "працівник міліції" в усіх відмінках замінити словом "поліцейський" у відповідному відмінку;

46) у другому реченні частини другої статті 268 слово "(міліцією)" замінити словами "(Національною поліцією)";

47) статтю 276 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Справи про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, розглядаються за місцем оброблення та обліку таких правопорушень".

У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою;

48) доповнити статтями 2791, 2792, 2793 та 2794 такого змісту:

"Стаття 2791. Розгляд справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі

У разі коли адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано в автоматичному режимі, посадова особа підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, встановлює особу, за якою зареєстровано відповідний транспортний засіб.

Постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Постанова надсилається фізичній або юридичній особі, за якими зареєстровано транспортний засіб, протягом трьох днів з дня винесення (складення) рекомендованим листом із повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи).

Днем отримання постанови є дата, зазначена в поштовому повідомленні про вручення її особі, за якою зареєстровано транспортний засіб, або повнолітньому члену сім’ї такої особи.

У разі якщо особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, відмовляється від отримання постанови, днем отримання постанови є день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову в її отриманні.

Стаття 2792. Особливості розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, вчинене на транспортному засобі, зареєстрованому за межами України

У разі, якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України, інформація про вчинене адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі, вноситься уповноваженою посадовою особою до відповідних електронних реєстрів Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної служби України.

Вручення особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України, копії постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, покладається на органи Державної прикордонної служби України.

Відмова особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, від виконання постанови про накладення адміністративного стягнення або її оскарження є підставою для внесення відповідних відомостей щодо іноземців та осіб без громадянства до бази даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в’їзд в Україну, які зберігаються до виконання або скасування постанови про накладення штрафу.

Стаття 2793. Звільнення власника транспортного засобу від адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі

Власник транспортного засобу або особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, у разі якщо:

ним надана інформація, що транспортний засіб вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або щодо протиправного використання іншими особами номерних знаків, що належать його транспортному засобу;

протягом 14 днів з моменту отримання постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, особа, яка фактично керувала транспортним засобом на момент вчинення вказаного правопорушення, звернеться особисто або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до уповноваженого підрозділу Національної поліції із відповідною заявою про визнання зазначеного факту адміністративного правопорушення та згоди на притягнення до адміністративної відповідальності.

У випадках звільнення власника транспортного засобу від адміністративної відповідальності на підставі:

абзацу другого частини першої цієї статті, винесена відносно нього постанова про притягнення до адміністративної відповідальності скасовується;

абзацу третього частини першої цієї статті, винесена відносно нього постанова скасовується та в порядку, встановленому цим Кодексом, виноситься нова постанова відносно особи, яка фактично керувала транспортним засобом в момент вчинення правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі.

Стаття 2794. Інформування власників транспортних засобів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, вчинені на належних їм транспортних засобах

За бажанням власника транспортного засобу інформація про фіксацію в автоматичному режимі адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, вчиненого на належному йому транспортному засобі, може передаватися з використанням повідомлень рухомого (мобільного) зв’язку або електронної пошти.

Для отримання такої інформації власник транспортного засобу звертається з відповідною заявою до підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, зазначивши у ній бажаний спосіб отримання інформації та вказавши абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку або адресу електронної пошти.

На підставі заяви власника транспортного засобу підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, безоплатно вноситься інформація про абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку або адресу електронної пошти власника до відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи органів внутрішніх справ";

49) статтю 283 після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, крім даних, визначених частиною другою цієї статті, повинна містити відомості про:

дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;

транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);

технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис;

розмір штрафу та порядок його сплати;

правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та порядок його оскарження;

відривну квитанцію із зазначенням реквізитів та можливих способів оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, крім даних, визначених частинами другою і третьою цієї статті, повинна містити відомості про адресу веб-сайта в мережі Інтернет, на якому особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в момент вчинення адміністративного правопорушення, ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації та порядок звільнення від адміністративної відповідальності".

У зв’язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами п’ятою - десятою;

50) статтю 285 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

"Особливості вручення постанови про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, визначаються статтями 2791 і 2792 цього Кодексу";

51) пункт 3 частини першої статті 288 після слів "адміністративного стягнення" доповнити словами "постанову по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі";

52) перше речення статті 289 доповнити словами "а щодо постанов по справі про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, - протягом десяти днів з дня вручення такої постанови";

53) у статті 291:

частину першу після слів "цього Кодексу" доповнити словами "постанов по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованого в автоматичному режимі";

доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксоване в автоматичному режимі, набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення, або про відмову в її отриманні.

Постанова про позбавлення права керування транспортним засобом набирає чинності з наступного дня після закінчення строку на її оскарження, визначеного цим Кодексом, а у випадку такого оскарження - з дня набрання законної сили рішенням за результатами такого оскарження, яке винесено за наслідками розгляду справи по суті";

54) частину третю статті 299 викласти в такій редакції:

"Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, крім постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, установленого частиною першою статті 307 цього Кодексу";

55) доповнити статтею 3001 такого змісту:

"Стаття 3001. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

У разі сплати фізичною або юридичною особою п’ятдесяти відсотків розміру штрафу протягом п’яти банківських днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, така постанова вважається виконаною.

У разі несплати штрафу фізичною або юридичною особою протягом тридцяти днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху стягується пеня у подвійному розмірі штрафу.

У разі несплати штрафу і пені протягом тридцяти днів з дня виникнення підстав для її стягнення відповідна постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху підлягає примусовому виконанню.

Примусове виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху не звільняє від сплати пені.

У разі оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху перебіг строків, визначених частиною першою цієї статті, зупиняється до розгляду скарги";

56) частину першу статті 307 після слів "накладення штрафу" доповнити словами і цифрами "крім випадків, передбачених статтею 3001 цього Кодексу";

57) статтю 309 доповнити частиною такого змісту:

"Під час стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, застосовуються виключно безготівкові платіжні пристрої";

58) у частині першій статті 317 цифри і слово "2 і 3" замінити цифрами "2-4";

59) у статті 318 слова "транспортним засобом" та "водія" виключити;

60) у статті 321:

у першому реченні частини першої слова "Водії транспортних засобів, судноводії" замінити словом "Судноводії";

друге речення частини другої виключити.

2. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):

1) статтю 10 доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:

"здійснення обліку осіб, які допускаються до керування транспортним засобом";

2) у частині першій статті 27 слова "та автоматизованих систем керування" замінити словами "інформаційно-телекомунікаційних та автоматизованих систем керування та нагляду за";

3) у статті 521:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"забезпечення організації фіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, інформування учасників дорожнього руху про її проведення та здійснення автоматизованого обліку адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Порядок функціонування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі визначається Кабінетом Міністрів України. Джерелами фінансування системи можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів, виділені в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних інвесторів, у тому числі залучені за моделлю державно-приватного партнерства, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

4) доповнити статтею 531 такого змісту:

"Стаття 531. Відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

Відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, несе юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб.

Юридична та фізична особи в разі притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, мають право зворотної вимоги до особи, яка керувала транспортним засобом у момент учинення правопорушення.

Порядок та особливості притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, визначаються Кодексом України про адміністративні правопорушення".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім положень підпункту 3, абзацу восьмого підпункту 10, абзацу другого підпункту 11, абзацу другого підпункту 16, абзацу четвертого підпункту 23, підпунктів 28-31, абзаців другого, четвертого, сьомого, десятого, одинадцятого, тринадцятого - п’ятнадцятого підпункту 33, підпунктів 36, 38, 40, 41, абзацу третього підпункту 42, підпункту 43, абзацу третього підпункту 45, пункту 1 розділу I цього Закону, які набирають чинності одночасно із набранням чинності Законом України про Національну поліцію.

2. Установити, що до набрання чинності Законом України про Національну поліцію виконання повноважень, передбачених абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим підпункту 33 пункту 1 розділу I цього Закону, покладається на підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, або на територіальні (міжрегіональні) органи патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України.

3. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

у місячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити інформування власників транспортних засобів про зареєстровані за ними транспортні засоби.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 липня 2015 року
№ 596-VIII