Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 593
Прийняття: 08.05.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 травня 2019 р. № 593
Київ

Деякі питання будівництва другої черги, облаштування музейного простору та розвитку Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 966 від 15.09.2021}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Організаційний комітет з питань будівництва другої черги, облаштування музейного простору та розвитку Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Організаційний комітет з питань будівництва другої черги, облаштування музейного простору та розвитку Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерству культури:

1) забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку проекту “Реконструкція I черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом II черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва”;

2) передбачати під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на 2020 і наступні роки видатки на:

реалізацію проекту “Реконструкція I черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом II черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва”, зокрема виготовлення проектної документації;

облаштування музейного простору;

розвиток Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 593

СКЛАД
Організаційного комітету з питань будівництва другої черги, облаштування музейного простору та розвитку Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”

Міністр культури та інформаційної політики, голова Оргкомітету

Представник Офісу Президента України, заступник голови Оргкомітету (за згодою)

Заступник Міністра культури та інформаційної політики, заступник голови Оргкомітету

Співголова Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду, заступник голови Оргкомітету (за згодою)

Член президії Будівельної палати України, заступник голови Оргкомітету (за згодою)

Заступник Міністра фінансів

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Голова Українського інституту національної пам’яті

Голова Київської міськдержадміністрації

Генеральний директор Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” (за згодою)

Представник Мінрегіону

Директор департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації) (за згодою)

Директор Державного унітарного підприємства “Дирекція з будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” (за згодою)

Перший віце-президент Світового конгресу українців в Україні (за згодою)

Директор представництва Світового конгресу українців в Україні (за згодою)

Директор благодійної організації “Міжнародний благодійний фонд розвитку Меморіалу жертв Голодомору” (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 966 від 15.09.2021}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 593

ПОЛОЖЕННЯ
про Організаційний комітет з питань будівництва другої черги, облаштування музейного простору та розвитку Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”

1. Організаційний комітет з питань будівництва другої черги, облаштування музейного простору та розвитку Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” (далі - Оргкомітет) є тимчасовим допоміжним органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою врегулювання питань, пов’язаних з будівництвом другої черги, облаштуванням музейного простору та розвитком Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”.

2. Оргкомітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Оргкомітету є:

1) сприяння координації дій органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

2) визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань, що виникають у зв’язку з реконструкцією першої черги та будівництвом другої черги, облаштуванням музейного простору та розвитком Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”;

3) сприяння вирішенню питання щодо фінансування виготовлення проектної документації з реконструкції першої черги, будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” та подальшого фінансування будівництва, облаштування музейного простору, що має на меті створення музейної експозиції, придбання музейного обладнання та розвитку Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”;

4) забезпечення співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з благодійною організацією “Міжнародний благодійний фонд розвитку Меморіалу жертв Голодомору” у процесі реалізації нею статутних завдань;

5) удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.

4. Оргкомітет відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить аналіз стану справ у процесі реконструкції першої черги та будівництва другої черги, облаштування музейного простору та розвитку Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”;

2) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Оргкомітет має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Оргкомітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

{Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 966 від 15.09.2021}

Голова Оргкомітету затверджує його персональний склад та в разі потреби вносить до нього зміни.

Голова Оргкомітету має заступників.

7. Формою роботи Оргкомітету є засідання, що проводяться за рішенням його голови.

Засідання Оргкомітету веде голова, а в разі його відсутності - один із заступників голови Оргкомітету.

Засідання Оргкомітету вважається правоможним, якщо на ньому присутня більш як половина його членів.

Голова Оргкомітету може прийняти рішення про проведення засідання Оргкомітету у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Оргкомітету в такому режимі у засіданні Оргкомітету.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 966 від 15.09.2021}

8. На своїх засіданнях Оргкомітет розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Оргкомітету.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та надсилається всім членам Оргкомітету та Кабінетові Міністрів України.

Член Оргкомітету, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Пропозиції та рекомендації Оргкомітету можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Оргкомітету здійснює МКІП.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 966 від 15.09.2021}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 593

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 754 “Питання підготовки будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2838).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 984 “Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 754” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 17).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 862 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 754” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 94, ст. 2851).