Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 588
Прийняття: 05.07.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 липня 2019 р. № 588
Київ

Про утворення офсетної комісії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 155 від 26.02.2020
№ 819 від 07.09.2020
№ 131 від 17.02.2021}

Відповідно до частини п’ятої статті 12 Закону України “Про оборонні закупівлі” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина в редакції Постанови КМ № 131 від 17.02.2021}

1. Утворити офсетну комісію у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про офсетну комісію, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 588
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2021р. № 131)

СКЛАД
офсетної комісії

Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості, голова комісії

Представник Мінстратегпрому, заступник голови комісії

Представник Мінстратегпрому, секретар комісії

Заступник начальника управління - начальник відділу планово-фінансової діяльності управління планово-фінансової діяльності і соціально-трудових відносин кримінально-виконавчої служби та пробації бухгалтерської служби (на правах департаменту) Мін’юсту

Начальник управління технічного озброєння та спеціальних досліджень Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

Старший офіцер відділу механізації транспортно-технічного управління Адміністрації Держспецтрансслужби (за згодою)

Заступник директора департаменту матеріального та технічного забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби

Заступник директора департаменту ресурсного забезпечення - начальник відділу спеціального обладнання та спецтехніки ДСНС

Заступник директора департаменту фінансів оборони, правоохоронних органів і державної безпеки - начальник відділу фінансів оборони Мінфіну

Заступник начальника управління державних закупівель та рухомого майна - начальник відділу координації з питань однострою департаменту управління майном Національної поліції

Заступник начальника служби тилового забезпечення департаменту ресурсного забезпечення Управління державної охорони (за згодою)

Заступник директора департаменту - начальник управління департаменту логістики Головного управління розвідки Міноборони

Начальник управління з розпорядження державним майном ДКА

Заступник генерального директора Державного концерну “Укроборонпром” (за згодою)

Начальник служби організаційно-планової роботи логістики Головного управління Національної гвардії (за згодою)

Заступник начальника управління - начальник 2 відділу 2 управління департаменту організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Держспецзв’язку

Заступник начальника відділу формування державного оборонного замовлення управління військово-технічної політики та формування державного оборонного замовлення Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони

Начальник відділу озброєння та спецзасобів управління з питань ресурсів та взаємодії з підрозділами МВС Департаменту державного майна та ресурсів МВС

Експерт СБУ (за згодою)

Представник Національного антикорупційного бюро (за згодою)

Представник Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки (за згодою)

Завідувач відділу з питань оборонно-промислового комплексу Головного управління з питань воєнної безпеки Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України (за згодою)

Заступник начальника Управління з питань технічного регулювання та промисловості, завідуючий відділом з питань технічного регулювання, промисловості, оборонно-промислового комплексу та експортного контролю Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету Міністрів України

Представник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Начальник відділу протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України (за згодою)

Представник Мінекономіки

{Додаток в редакції Постанови КМ № 155 від 26.02.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 819 від 07.09.2020; в редакції Постанови КМ № 131 від 17.02.2021}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 588

ПОЛОЖЕННЯ
про офсетну комісію

{У тексті Положення слово “Мінекономрозвитку” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 155 від 26.02.2020}

1. Офсетна комісія (далі - комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою вирішення питань з організації та координації діяльності щодо проведення переговорів з іноземною юридичною особою про одержання Україною компенсацій, укладення та виконання компенсаційних (офсетних) договорів.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

визначення офсетного бенефіціара за поданням державного замовника на етапі узгодження предмета переговорів;

координація діяльності офсетних бенефіціарів щодо укладення, виконання та здійснення контролю за виконанням офсетних договорів;

підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань офсетної діяльності.

4. Відповідно до покладених на неї завдань комісія:

готує і надсилає державним замовникам запит щодо інформації про державні контракти, договори (контракти), які плануються до укладення, у контексті визначення такими замовниками можливості виникнення офсету, проводить аналіз та узагальнення такої інформації;

формує і затверджує перелік державних підприємств, представники яких залучаються як консультанти з питань визначення офсетних вимог та прийняття офсетних пропозицій;

узгоджує предмет переговорів з іноземним постачальником за поданням офсетного бенефіціара;

розглядає та схвалює офсетні пропозиції за поданням офсетного бенефіціара;

розглядає та схвалює проекти компенсаційних (офсетних) договорів за поданням офсетного бенефіціара;

здійснює моніторинг виконання офсетного договору та розглядає звіти офсетних бенефіціарів про виконання його умов;

подає щороку до 15 лютого Кабінетові Міністрів України, Міжвідомчій комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Раді національної безпеки і оборони України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції щодо підвищення ефективності офсетної діяльності;

{Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 155 від 26.02.2020}

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

ініціює та здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання практики офсетної діяльності;

вивчає та узагальнює міжнародний досвід застосування офсетних договорів під час закупівлі продукції оборонного призначення.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, офсетними бенефіціарами, державними підприємствами, представники яких залучаються як консультанти з питань визначення офсетних вимог та прийняття офсетних пропозицій, а також з іноземними юридичними особами.

7. Посадовий склад комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу комісії входять голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії та члени комісії - представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінстратегпрому, Мінекономіки, МВС, Міноборони, Мінфіну, Мін’юсту, ДСНС, ДКА, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв’язку, Національної поліції (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Офісу Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, СБУ, Управління державної охорони, Національного антикорупційного бюро, Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Державного концерну “Укроборонпром”.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 155 від 26.02.2020, № 819 від 07.09.2020}

Головою комісії є заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 155 від 26.02.2020, № 819 від 07.09.2020}

Персональний склад комісії затверджує її голова, який у разі потреби вносить до нього зміни.

8. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Засідання комісії проводяться не рідше ніж один раз на шість місяців.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях комісії забезпечує її секретар.

9. На своїх засіданнях комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Інформаційне, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює Мінстратегпром.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 819 від 07.09.2020}