Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Не застосовується на території України Постанова
Номер: 562-XII
Прийняття: 18.12.1990
Видавники: Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
                             

                             

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

{ Постанова не застосовується на території України згідно із Законом N 2215-IX ( 2215-20 ) від 21.04.2022 }

Про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 10, ст.99 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2536-XII ( 2536-12 ) від 03.07.92, ВВР, 1992, N 38, ст.561 Законом N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:

1. Земельний кодекс Української РСР ( 561-12 ), крім глави 5, ввести в дію з 15 березня 1991 року, а главу 5 - з 1 липня 1992 року. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2536-12 від 03.07.92 )

2. Надалі до приведення земельного законодавства Української РСР у відповідність із Земельним кодексом Української РСР застосовуються чинні акти законодавства Української РСР, оскільки вони не суперечать Кодексу.

3. Земельний кодекс Української РСР застосовується до правовідносин, що виникнуть після введення Кодексу в дію, тобто з 15 березня 1991 року, крім правовідносин, передбачених главою 5 Кодексу, до яких ця глава застосовується з 1 липня 1992 року. ( Частина перша пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2536-12 від 03.07.92 )

До земельних правовідносин, що виникнуть до 15 березня 1991 року (а до правовідносин щодо земельного податку і орендної плати - до 1 липня 1992 року), Земельний кодекс Української РСР застосовується до тих прав і обов'язків, які виникнуть після введення Кодексу в дію. ( Частина друга пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2536-12 від 03.07.92 )

4. Право на проведення геологознімальних, пошукових та інших розвідувальних робіт, дозвіл на які видано до 15 березня 1991 року, зберігається до закінчення строку, обумовленого при видачі дозволу.

5. Встановити, що:

рішення про надання і вилучення земельних ділянок, прийняті до 15 березня 1991 року відповідними органами в межах їх компетенції, але не виконані на час введення Земельного Кодексу Української РСР в дію, підлягають виконанню відповідно до вимог Кодексу;

громадяни, підприємства, установи, організації, які мають у користуванні земельні ділянки, надані їм до введення в дію Кодексу, зберігають свої права на користування до оформлення ними у встановленому порядку прав власності на землю або землекористування; ( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3180-12 від 05.05.93 )

обчислення строку, передбаченого пунктом 8 частини першої статті 27 Кодексу, починається з часу введення його в дію.

6. Раді Міністрів Української РСР підготувати і подати на розгляд Верховній Раді Української РСР такі проекти законодавчих актів:

до 15 січня 1991 року - про порядок вирішення питань про надання і вилучення земельних ділянок та форми державних актів на право володіння і право постійного користування землею;

до 1 лютого 1991 року - про зміни і доповнення чинних законодавчих актів Української РСР, що випливають із Земельного Кодексу Української РСР;

до 1 липня 1991 року - про порядок і ставки оподаткування та граничні розміри орендної плати за землю;

протягом 1991 року - проекти інших законодавчих актів з питань регулювання земельних відносин, що випливають із Земельного кодексу Української РСР.

До 1 лютого 1991 року встановити форму договору на право тимчасового користування землею і порядок його реєстрації.

До 1 липня 1991 року привести рішення Уряду Української РСР у відповідність із Земельним Кодексом Української РСР.

До 1 липня 1991 року прийняти рішення Уряду з інших питань, віднесених Кодексом до компетенції Ради Міністрів Української РСР.

Протягом 1991 року забезпечити перегляд і скасування міністерствами, державними комітетами і відомствами Української РСР їх нормативних актів, що суперечать Земельному кодексу Української РСР.

7. Визнати таким, що втратив чинність з 15 березня 1991 р., Земельний кодекс Української РСР, затверджений Законом Української РСР від 8 липня 1970 р. (Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р., додаток до N 29, ст.205; 1977 р., N 43, ст. 508; 1981 р., N 12, ст.178; 1983 р., N 8, ст.125; 1985 р., N 11, ст.205, N 17, ст.415; 1988 р., N 1, ст.5, N 45, ст.1070), крім статті 14 (в редакції Указу Президії Верховної Ради УРСР від 24 грудня 1987 р. (Відомості Верховної Ради УРСР, 1988 р., N 1, ст.5), яка визнається такою, що втратила чинність з 1 липня 1992 року.

( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2536-12від 03.07.92 )

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 грудня 1990 року
N 562-XII