Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 559
Прийняття: 09.08.2017
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. № 559
Київ

Про утворення Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 993 від 13.12.2017
№ 298 від 11.04.2018
№ 174 від 06.03.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 530 “Про утворення Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 83, ст. 2355);

постанову Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 539 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 530” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 62, ст. 2016).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 559
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 р. № 298)

СКЛАД
Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії

Прем’єр-міністр України, голова Координаційного центру

Віце-прем’єр-міністр України, заступник голови Координаційного центру

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, заступник голови Координаційного центру (за згодою)

Міністр енергетики та вугільної промисловості, заступник голови Координаційного центру

Голова НКРЕКП, заступник голови Координаційного центру (за згодою)

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Генеральний директор Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Заступник Голови ДФС

Заступник Голови ДРС

Заступник Глави Адміністрації Президента України, секретар Національної ради реформ (за згодою)

Державний уповноважений Антимонопольного комітету (за згодою)

Член НКРЕКП (за згодою)

Член НКЦПФР (за згодою)

Голова Держенергоефективності

Народний депутат України (за згодою)

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Директор державного підприємства “Енергоринок” (за згодою)

Директор державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою)

Голова Ради оптового ринку електричної енергії України (за згодою)

Голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України (за згодою)

Представник Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднаних профспілок на національному рівні (за згодою)

Представник Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

{Додаток в редакції Постанови КМ № 298 від 11.04.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 559

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії

1. Координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (далі - Координаційний центр) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою узгодження дій органів державної влади, установ, організацій та суб’єктів господарювання з питань забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії, підготовки пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов’язаних із запровадженням нового ринку електричної енергії, та здійснення контролю за вжиттям таких заходів відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії”.

2. У своїй діяльності Координаційний центр керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційного центру є:

1) сприяння здійсненню узгоджених дій органів державної влади, установ, організацій та суб’єктів господарювання з питань запровадження нового ринку електричної енергії;

2) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов’язаних із запровадженням нового ринку електричної енергії;

3) здійснення контролю за вжиттям заходів, пов’язаних із запровадження нового ринку електричної енергії.

4. Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує підготовку плану заходів із запровадження нового ринку електричної енергії, схвалює плани-графіки його виконання;

2) забезпечує узгодження планів заходів із запровадження нового ринку електричної енергії;

3) заслуховує інформацію, що надійшла від органів державної влади, НКРЕКП (за згодою), установ, організацій та суб’єктів господарювання, про стан вжиття заходів, пов’язаних із запровадженням нового ринку електричної енергії;

4) готує пропозиції щодо актуалізації планів заходів із запровадження нового ринку електричної енергії в частині визначення заходів та строків їх виконання;

5) проводить аналіз стану запровадження нового ринку електричної енергії та причин виникнення проблем у процесі його запровадження та в разі потреби готує відповідні пропозиції;

6) проводить моніторинг стану виконання органами державної влади, установами, організаціями та суб’єктами господарювання покладених на них завдань щодо запровадження нового ринку електричної енергії та у разі невиконання ними таких завдань звертається до Кабінету Міністрів України стосовно прийняття відповідних рішень;

7) надає пропозиції та рекомендації щодо вжиття органами державної влади, НКРЕКП (за згодою), установами, організаціями та суб’єктами господарювання заходів, пов’язаних із запровадженням нового ринку електричної енергії;

8) забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

9) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, та в разі потреби надає відповідні пропозиції;

10) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

5. Координаційний центр має право:

1) приймати як пропозиції та рекомендації рішення щодо вжиття органами державної влади, НКРЕКП (за згодою), установами, організаціями та суб’єктами господарювання заходів, пов’язаних із запровадженням нового ринку електричної енергії;

2) отримувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, НКРЕКП (за згодою), установ, організацій та суб’єктів господарювання інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати до участі у своїй роботі представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, НКРЕКП (за згодою), інших колегіальних органів (за згодою), установ, організацій та суб’єктів господарювання, зокрема енергетичних компаній (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

4) утворювати в разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійно діючі та/або спеціальні робочі групи;

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

6) ініціювати проведення семінарів, навчальних курсів з питань запровадження нового ринку електричної енергії відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії”, у тому числі із залученням міжнародних експертів.

6. Координаційний центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, НКРЕКП (за згодою), іншими колегіальними органами (за згодою), установами, організаціями та суб’єктами господарювання, іноземними та міжнародними організаціями, їх представництвами в Україні, громадськими об’єднаннями з питань, що належать до його компетенції.

7. Посадовий склад Координаційного центру затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Координаційного центру є Прем’єр-міністр України.

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 298 від 11.04.2018}

Голова Координаційного центру затверджує персональний склад Координаційного центру та вносить у разі потреби до нього зміни.

8. До участі у роботі Координаційного центру можуть залучатися за згодою народні депутати України, представники Ради національної безпеки та оборони України, міжнародних фінансових організацій, Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, інших міжнародних організацій та організацій країн-донорів.

9. Формою роботи Координаційного центру є засідання. Скликання засідання Координаційного центру здійснює його секретаріат.

Засідання Координаційного центру є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів. Члени Координаційного центру повинні бути присутніми на кожному засіданні Координаційного центру особисто або направити для участі повноважного представника з правом голосу.

Засідання Координаційного центру веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 298 від 11.04.2018}

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційного центру забезпечує його секретаріат.

Координаційний центр може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення засідання Координаційного центру шляхом заочного голосування (опитування) приймається головою або заступником голови, про що у письмовому вигляді не пізніше ніж за три робочих дні до дати засідання надсилається повідомлення членам Координаційного центру.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 174 від 06.03.2019}

У разі проведення засідання Координаційного центру шляхом заочного голосування (опитування) секретаріат Координаційного центру за допомогою електронного чи факсимільного зв’язку або безпосередньо:

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 174 від 06.03.2019}

забезпечує ознайомлення членів Координаційного центру з матеріалами (до питань порядку денного) засідання Координаційного центру;

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 174 від 06.03.2019}

готує та надсилає членам Координаційного центру бюлетені для голосування з питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування (“за”, “проти”, “утримався”) з кожного питання порядку денного.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 174 від 06.03.2019}

Члени Координаційного центру зобов’язані в установлений головою або заступником голови строк подати підписані ними бюлетені з результатами голосування з кожного питання порядку денного засідання Координаційного центру до секретаріату Координаційного центру.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 174 від 06.03.2019}

Протокол засідання Координаційного центру, що проводиться шляхом заочного голосування (опитування), підписує голова або заступник голови Координаційного центру та секретар. Бюлетені з результатами голосування членів Координаційного центру, що брали участь у заочному голосуванні (опитуванні) з питань порядку денного засідання, додаються до протоколу і є його невід’ємною частиною.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 174 від 06.03.2019}

Протокол засідання Координаційного центру, що проводиться шляхом заочного голосування (опитування), повинен бути оформлений протягом п’яти робочих днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень і надсилається всім членам Координаційного центру і Кабінету Міністрів України. Член Координаційного центру, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може висловити у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 174 від 06.03.2019}

10. На засіданнях Координаційний центр розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції, затверджує регламент своєї роботи та роботи його робочих груп.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційного центру.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. У разі коли головуючий на засіданні утримався, рішення вважається неприйнятим.

11. Рішення Координаційного центру, прийняті як пропозиції або рекомендації, щодо вжиття органами державної влади, установами, організаціями та суб’єктами господарювання заходів, пов’язаних із запровадженням нового ринку електричної енергії, оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем і надсилається всім членам Координаційного центру та Кабінетові Міністрів України.

Член Координаційного центру, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може висловити у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

У разі потреби пропозиції та рекомендації Координаційного центру можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить відповідний орган виконавчої влади згідно із своїми повноваженнями.

12. Координаційний центр використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

13. Організаційне, протокольне та інформаційне забезпечення діяльності Координаційного центру здійснює його секретаріат.

Функції секретаріату Координаційного центру виконує:

центральний апарат НКРЕКП (за згодою) в частині:

- проведення моніторингу та аналізу стану вжиття заходів, пов’язаних із запровадженням нового ринку електричної енергії, і реалізації пропозицій та рекомендацій Координаційного центру;

- координації роботи робочих груп Координаційного центру;

підприємство, що здійснює оптове постачання електричної енергії, в частині:

- скликання засідань Координаційного центру;

- підготовки матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційного центру;

- виконання протокольних функцій;

- організаційного забезпечення роботи робочих груп Координаційного центру.

Для виконання своїх функцій секретаріат Координаційного центру має право запитувати та одержувати від органів державної влади, установ, організацій та суб’єктів господарювання інформацію, документи і матеріали, що стосуються запровадження нової моделі ринку електричної енергії.

14. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Координаційного центру, а також постійно діючої робочої групи Координаційного центру (Проектного офісу) здійснює підприємство, що забезпечує оптове постачання електричної енергії, в межах витрат, передбачених його кошторисом, а також за рахунок інших надходжень коштів (3 відсотків річних, інфляційних нарахувань та штрафних санкцій) та/або коштів, що використовуються відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1064 “Питання виконання Угоди про фінансування програми “Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 529).

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 993 від 13.12.2017}