Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 552-VIII
Прийняття: 30.06.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту інвалідів, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 32, ст.318)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) статтю 4 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 45, ст. 406; 2012 р., № 31, ст. 381) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", пільги надаються на підставі довідки, що безоплатно видається структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад за місцем проживання, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, група та причина інвалідності, а також у відповідних випадках - основні нозологічні форми захворювань (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату). Порядок видачі такої довідки та її форма затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення".

У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;

2) у другому реченні частини третьої статті 4 Закону України "Про міський електричний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 548) слова "або посвідчення" замінити словами "посвідчення або довідка";

3) у Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2015 р., № 23, ст. 158):

а) в абзаці четвертому частини другої статті 39 слова "(для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка)" замінити словами "(для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка чи довідка, на підставі якої надається пільга)";

б) абзац другий частини другої статті 41 доповнити словами "чи довідку, на підставі якої надається пільга".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
30 червня 2015 року
№ 552-VIII