Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 5508-VI
Прийняття: 20.11.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" щодо ставок за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 1, ст.7)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) такі зміни:

1) статтю 2 доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно";

2) пункт 6 статті 3 доповнити підпунктом "х" такого змісту:

"х) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно


7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно


3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян";

3) частину першу статті 6 після слова "рослин" доповнити словами "за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 листопада 2012 року
№ 5508-VI