Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 5480-VI
Прийняття: 06.11.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 50, ст.696)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2473-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 30, ст.239}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 387 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:

"Стаття 387. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності

1. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності після сплати передбачених законом податків та зборів (обов’язкових платежів) самостійно розпоряджаються валютною виручкою від проведених ними операцій, крім випадків запровадження Національним банком України вимоги щодо обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті".

2. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2000 р., № 42, ст. 351; 2002 р., № 17, ст. 117):

1) частину першу статті 25 після пункту 6 доповнити двома новими пунктами такого змісту:

"7) запровадження на строк до шести місяців вимоги щодо обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті;

8) зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів".

У зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 9;

2) частину другу статті 44 після пункту 3 доповнити двома новими пунктами такого змісту:

"4) встановлення порядку проведення обов’язкового продажу та розміру надходжень в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу;

5) зміна строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів".

У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 6.

3. Статтю 12 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) виключити.

{Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2473-VIII від 21.06.2018}

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України, Національному банку України та органам виконавчої влади протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 листопада 2012 року
№ 5480-VI