Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 543
Прийняття: 30.06.2010
Видавники: Кабінет Міністрів України
                             

                             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 30 червня 2010 р. N 543 Київ

Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 N 112 ( 112-2017-п ) від 01.03.2017 N 340 ( 340-2018-п ) від 28.03.2018 N 352 ( 352-2019-п ) від 24.04.2019 N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 N 530 ( 530-2022-п ) від 03.05.2022 }

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про будівельні норми" ( 1704-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність (додається).

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

2. У пункті 13 Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1764 ( 1764-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3415), слова "і будівельних норм" виключити.

3. Міністерству регіонального розвитку та будівництва привести у тримісячний строк власні акти у відповідність з цією постановою.

   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

Інд. 59


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. N 543

ПОРЯДОК розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

{ У тексті Порядку слово "Мінрегіонбуд" у всіх відмінках замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

2. Державні та галузеві будівельні норми (далі - будівельні норми) розробляються відповідно до основних принципів державної політики у сфері нормування у будівництві, визначених статтею 4 Закону України "Про будівельні норми" ( 1704-17 ), та повинні забезпечувати дотримання основних вимог до будівель і споруд під час проектування, будівництва та експлуатації об’єктів відповідно до статті 72 зазначеного Закону. { Абзац перший пункту 2 вредакції Постанови КМ N 530 ( 530-2022-п ) від 03.05.2022 }

Вимоги щодо побудови, викладення, оформлення та видання будівельних норм під час їх розроблення встановлюються Мінрегіоном. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМN 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

3. Будівельні норми та зміни до них розробляються відповідно до технічного завдання базовою організацією у будівництві, що у визначеному напрямі науково-технічної діяльності у будівництві виконує функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві (далі - виконавець робіт).

Виконавець робіт визначається суб’єктом нормування - Мінрегіоном або іншим центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання з нормування у будівництві (далі - суб’єкт нормування).

У технічному завданні зазначаються вимоги до змісту, побудови, викладання, оформлення проекту будівельних норм та супроводжувальних документів до них, перелік підприємств, установ та організацій, що провадять діяльність у сфері будівництва, містобудування та архітектури, яким надається проект будівельних норм для вивчення і надання пропозицій, а також базова організація у будівництві, що проводитиме перевірку проекту будівельних норм.

Проект технічного завдання оприлюднюється на офіційних веб-сайтах суб’єкта нормування та виконавця робіт.

Протягом десяти робочих днів після оприлюднення проекту технічного завдання суб’єктом нормування приймаються пропозиції до проекту технічного завдання у письмовій формі.

{ Пункт 3 в редакції Постанов КМ N 352 ( 352-2019-п ) від 24.04.2019, N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

4. Технічне завдання на розроблення проекту державних і галузевих будівельних норм погоджується Мінрегіоном та базовою організацією, що проводить перевірку проекту будівельних норм.

Технічне завдання на розроблення проекту галузевих будівельних норм також погоджується відповідним суб’єктом нормування.

{ Пункт 4 в редакції Постанов КМ N 352 ( 352-2019-п ) від 24.04.2019, N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

7. Проект будівельних норм та пояснювальна записка до нього оприлюднюються виконавцем робіт на власному офіційному веб-сайті та надсилаються до:

суб’єкта нормування - для розміщення на офіційному веб-сайті такого суб’єкта;

підприємства, установи та організації, що провадять діяльність у сфері будівництва, містобудування та архітектури відповідно до технічного завдання, - для вивчення і надання пропозицій.

Протягом десяти робочих днів після оприлюднення проекту будівельних норм суб’єктом нормування приймаються пропозиції до проекту будівельних норм у письмовій формі від фізичних і юридичних осіб.

Виконавець робіт аналізує подані пропозиції до проекту будівельних норм, складає протокол погодження позицій, в якому зазначаються обґрунтування прийняття чи відхилення поданих пропозицій, доопрацьовує проект з урахуванням зазначених пропозицій.

Проект будівельних норм, пояснювальна записка до нього та протокол погодження позицій надсилаються суб’єктові нормування.

{ Пункт 7 в редакції Постанов КМ N 352 ( 352-2019-п ) від 24.04.2019, N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

8. Суб'єкт нормування надсилає копії проекту будівельних норм, пояснювальної записки та протоколу погодження позицій центральним органам виконавчої влади, які відповідно до компетенції беруть участь у погодженні проекту будівельних норм (далі - заінтересовані органи).

9. Заінтересований орган вивчає проект будівельних норм і не пізніше ніж протягом 15 робочих днів після його надходження надсилає листа, в якому висловлює свою позицію щодо проекту (погодження або погодження із зауваженнями), за підписом керівника.

Якщо в зазначений строк заінтересований орган не надіслав листа з викладенням своєї позиції щодо проекту будівельних норм, такі будівельні норми вважаються погодженими без зауважень. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 577( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 112 ( 112-2017-п ) від 01.03.2017, N 352 ( 352-2019-п ) від 24.04.2019 }

10. У разі коли до проекту будівельних норм заінтересований орган висловив зауваження, проект погоджується із зауваженнями.

{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 340 ( 340-2018-п ) від 28.03.2018 }

11. Якщо у суб'єкта нормування та заінтересованого органу виникають розбіжності щодо проекту будівельних норм, які не можуть бути врегульовані на рівні їх фахівців, представники суб'єкта нормування та заінтересованого органу проводять узгоджувальні консультації, наради, робочі зустрічі.

12. У разі погодження проекту будівельних норм із зауваженнями, складається протокол погодження позицій з наведенням неврегульованих розбіжностей і відповідним обґрунтуванням та/або врахованих зауважень і способом їх врахування, який додається до проекту будівельних норм.

{ Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 340 ( 340-2018-п ) від 28.03.2018 }

13. Суб’єктом нормування забезпечується встановлення відповідності проекту будівельних норм вимогам законодавства, забезпечення їх взаємоузгодженості з іншими будівельними нормами та актуалізації.

Проект будівельних норм також підлягає перевірці на відповідність вимогам законодавства та взаємоузгодженість з іншими будівельними нормами базовою організацією у будівництві, визначеною технічним завданням.

Оригінали проекту будівельних норм і пояснювальної записки разом з копіями технічного завдання, протоколом погодження позицій суб’єкт нормування надсилає базовій організації, що проводить перевірку проекту будівельних норм.

{ Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

14. Протягом 15 робочих днів після надходження проекту будівельних норм базова організація, що проводить перевірку такого проекту, подає суб’єктові нормування висновок щодо відповідності проекту будівельних норм вимогам законодавства та його взаємоузгодженості з іншими будівельними нормами.

{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 112 ( 112-2017-п ) від 01.03.2017; в редакції Постанови КМ N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

15. У разі виникнення розбіжностей між організацією-розробником та базовою організацією, які не можуть бути врегульовані під час проведення узгоджувальних консультацій, нарад та робочих зустрічей, відповідний суб'єкт нормування надсилає проект будівельних норм на повторну перевірку іншій базовій організації за відповідним напрямом.

{ Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

17. Після надходження позитивного висновку базової організації, що проводить перевірку проекту будівельних норм, суб’єкт нормування формує справу будівельних норм.

{ Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

18. Суб'єкт нормування надсилає копію проекту галузевих будівельних норм на погодження Мінрегіону разом з копіями документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, погоджень із заінтересованими органами і висновку базової організації.

19. Галузеві будівельні норми затверджуються відповідним суб'єктом нормування після їх погодження з Мінрегіоном.

20. Державні будівельні норми затверджуються Мінрегіоном.

У разі коли державні будівельні норми розроблено іншим суб'єктом нормування, Мінрегіону надсилаються на затвердження оригінали:

проекту, який надсилався підприємствам, установам та організаціям для вивчення і погодження, пояснювальної записки до нього та протоколу погодження позицій;

проекту, який пройшов перевірку, що проводилася базовою організацією, разом з пояснювальною запискою;

погоджень із заінтересованими органами;

висновку базової організації.

21. Кодове позначення і найменування будівельних норм та дата набрання ними чинності визначаються наказом суб'єкта нормування.

У разі потреби наказом визнаються такими, що втратили чинність, будівельні норми (в цілому або окремі положення). { Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюКМ N 340 ( 340-2018-п ) від 28.03.2018 }

Кодове позначення будівельних норм складається з: { Пункт 21доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 577 ( 577-2021-п ) від02.06.2021 }

елементів кодування відповідно до переліку, затвердженого Мінрегіоном; { Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМN 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

реєстраційного номера, наданого їм під час затвердження; { Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 577( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

чотирьох цифр року затвердження. { Пункт 21 доповнено абзацомзгідно з Постановою КМ N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

Державним будівельним нормам присвоюється індекс "ДБН", галузевим будівельним нормам - "ГБН". { Пункт 21 доповнено абзацомзгідно з Постановою КМ N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

22. Якщо в результаті врахування розробником зауважень заінтересованих органів проект будівельних норм або окремі його положення, погоджені з іншими заінтересованими органами, зазнали змін, що суттєво змінюють проект будівельних норм, проект у відповідній частині підлягає повторному погодженню з такими органами.

Зміна керівника заінтересованого органу та/або органу, який є суб’єктом нормування, не потребує повторного погодження проекту будівельних норм.

{ Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 530 ( 530-2022-п ) від 03.05.2022 }

23. Розроблення змін до будівельних норм, погодження, затвердження та реєстрація таких змін здійснюються згідно з цим Порядком.

{ Пункт 23 в редакції Постанови КМ N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

24. Будівельні норми та зміни до них протягом одного місяця з дня їх затвердження підлягають реєстрації.

Реєстрація будівельних норм, змін до них здійснюється Мінрегіоном шляхом внесення запису до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

{ Пункт 24 в редакції Постанови КМ N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

25. Мінрегіон забезпечує розміщення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва текстів державних будівельних норм у контрольному стані (актуалізація документа в останній редакції із внесеними змінами).

Розміщення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва текстів галузевих будівельних норм у контрольному стані (актуалізація документа в останній редакції із внесеними змінами) забезпечують суб’єкти нормування, що їх затвердили.

{ Пункт 25 в редакції Постанови КМ N 577 ( 577-2021-п ) від 02.06.2021 }

26. Під час воєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів після його припинення або скасування за рішенням суб’єкта нормування розроблення, затвердження, реєстрація, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, може здійснюватися у спрощеному порядку, відповідно до якого:

1) будівельні норми та зміни до них розробляються відповідно до потреб воєнного часу з дотриманням положень пункту 2 цього Порядку;

2) будівельні норми та зміни до них розробляються суб’єктом нормування із залученням у разі потреби представників інших центральних органів виконавчої влади, фахівців та науковців у відповідних сферах (за згодою), в тому числі постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів суб’єкта нормування;

3) у разі потреби проект будівельних норм разом із пояснювальною запискою надсилається на погодження заінтересованим органам. Проекти будівельних норм погоджуються із заінтересованим органом у триденний строк. Якщо в зазначений строк заінтересований орган не надіслав листа з викладенням своєї позиції щодо проекту будівельних норм, такі будівельні норми вважаються погодженими без зауважень;

4) розроблений проект будівельних норм або змін до них затверджується суб’єктом нормування відповідно до повноважень щодо нормування у будівництві, при цьому передбачені пунктами 3, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23 цього Порядку процедури та документи не вимагаються;

5) у разі потреби суб’єктом нормування визначається строк дії та строк набрання чинності будівельними нормами і змінами до них, що затверджуються у спрощеному порядку (в цілому або окремих положень);

6) будівельні норми та зміни до них протягом одного місяця з дня їх затвердження підлягають реєстрації шляхом внесення запису до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

7) розміщення текстів будівельних норм на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва здійснюється без актуалізації документа в останній редакції із внесеними змінами. { Порядок доповнено пунктом 26 згідно з Постановою КМ N 530( 530-2022-п ) від 03.05.2022 - діє до припинення або скасуваннявоєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів післяйого припинення або скасування }