Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 5400-VI
Прийняття: 02.10.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 40, ст.537)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2189-VIII від 09.11.2017, ВВР, 2018, № 1, ст.1}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53):

1) у частині першій статті 1:

а) пункт 1 після слів "водопостачання та водовідведення" доповнити словами "захоронення побутових відходів";

б) пункт 2 доповнити словами "перероблення побутових відходів";

в) пункт 3 доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів";

2) пункти 4 і 7 частини першої статті 3 після слів "водопостачання та водовідведення" доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів";

3) пункт 6 частини першої статті 4 доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів";

4) пункти 1, 5, 6, 17 та 24 частини першої статті 6 після слів "водопостачання та водовідведення" доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів";

5) абзаци третій і п’ятий пункту 4 частини другої статті 11 після слів "централізованого водопостачання та водовідведення" доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів".

2. Абзац двадцять сьомий статті 1 Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107) викласти в такій редакції:

"послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання, перевезення, утилізація, знешкодження побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування у встановленому порядку".

3. Статтю 18836 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слів "водопостачання та водовідведення" доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів".

4. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2004 р., № 12, ст. 155; 2010 р., № 48, ст. 566, № 49, ст. 571; із змінами, внесеними Законом України від 21 червня 2012 року № 4998-VI):

1) частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:

"захоронення побутових відходів";

2) статтю 6 доповнити абзацом такого змісту:

"перероблення побутових відходів".

5. Підпункт 2 пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53) після слів "водопостачання та водовідведення" доповнити словами "перероблення та захоронення побутових відходів".

{Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2189-VIII від 09.11.2017}

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
№ 5400-VI