Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Указ
Номер: 5397-XI
Прийняття: 10.02.1988
Видавники: Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки

У К А З ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1988, N 8, ст. 212 )

( Указ затверджено Законом УРСР N 5743-XI ( 5743-11 ) від 18.04.88 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

3. Цей Указ набирає чинності з 1 березня 1988 року.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 10 лютого 1988 р.
N 5397-XI