Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 539-XIV
Прийняття: 23.03.1999
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 25, ст.211 )

{ Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 3-рп/2001 ( v003p710-01 ) від 05.04.2001 }

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 3-рп/2001 ( v003p710-01 ) від 05.04.2001 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011, ВВР, 2012, N 24, ст.248 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 }

2. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113; 1994 р., N 28, ст.237, ст.241; 1995 р., N 13, ст.85, N 30, ст.229; 1996 р., N 52, ст.302, ст.306):

1) пункти 9, 10 і 11 статті 2 викласти у такій редакції:

"9) за операції з випуску (емісії) цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних паперів;

10) за операції з об'єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України;

11) за проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру) об'єктами нерухомого майна, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України";

2) підпункти "а" і "б" пункту 3 статті 3 викласти у такій редакції:

"а) за посвідчення договорів 1 відсоток суми договору, але відчуження житлових будинків, не менше одного квартир, кімнат, дач, садових неоподатковуваного мінімуму будинків, гаражів, а також доходів громадян

інших  об'єктів   нерухомого
майна, які перебувають у
власності громадянина-продавця

б) за посвідчення договорів 1 відсоток суми договору, але відчуження земельних ділянок, не менше одного які перебувають у власності неоподатковуваного мінімуму громадянина-продавця доходів громадян";

3) підпункти "п", "р" і "с" пункту 6 статті 3 викласти у такій редакції:

"п) за операції з цінними

паперами:
за реєстрацію інформації  про  0,1 відсотка    номінальної
емісію цінних паперів, крім вартості емісії цінних паперів
облігацій державних та місцевих
позик
за видачу приватизаційних     0,2  відсотка   номінального
паперів значення приватизаційних паперів
р) за операції,    які  1 відсоток фактичної вартості
здійснюються на товарних біржах  укладеної угоди, але не менше
з продажу житлових будинків, одного неоподатковуваного
квартир, кімнат, дач, садових мінімуму доходів громадян за
будинків, гаражів, а також кожну укладену угоду
інших об'єктів нерухомого
майна, які перебувають у
власності громадянина-продавця,
крім операцій з примусового
відчуження такого майна у
випадках, передбачених законами
України

с) за проведення прилюдних

торгів  (аукціонів, тендерів)
об'єктами нерухомого майна, які
перебувають у власності 1 відсоток фактичної вартості
громадянина-продавця, крім реалізованих об'єктів
операцій з примусового нерухомого майна, але не менше
відчуження такого майна у одного неоподатковуваного
випадках, передбачених законами мінімуму доходів громадян за
України кожний реалізований об'єкт".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

( Стаття 2 розділу II втратила чинність (визнана неконституційною) на підставі Рішення Конституційного Суду N 3-рп/2001 ( v003p710-01 ) від 05.04.2001 ) 2. Дія положень підпункту "е" і частини другої підпункту "з" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (в редакції цього Закону) поширюється на правовідносини, які виникли з дня набрання чинності зазначеним Декретом Кабінету Міністрів України.

3. До приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить нормам цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 березня 1999 року
N 539-XIV