Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 534-VIII
Прийняття: 17.06.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" щодо надання додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню батькам та особам, які їх замінюють, які мають на утриманні дитину віком до шести років

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 32, ст.313)

Верховна Рада України постановляє:

I. В абзаці другому пункту 1 частини першої статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243) слово "дітей" замінити словами "дитину (дітей)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 червня 2015 року
№ 534-VIII