Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 5314-VI
Прийняття: 02.10.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 38, ст.501)

{Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
№ 396-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48}

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

{Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

2) пункт 8 частини першої статті 67 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2011 р., № 23, ст. 160; із змінами, внесеними законами України від 24 квітня 2012 року № 4661-VI і від 17 травня 2012 року № 4711-VI), доповнений Законом України від 24 квітня 2012 року № 4661-VI, виключити;

3) у Законі України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 2-3, ст. 3; із змінами, внесеними законами України від 24 квітня 2012 року № 4661-VI і від 17 травня 2012 року № 4711-VI):

а) абзац перший частини третьої статті 7 викласти в такій редакції:

"3. До подання про призначення, зазначеного у частині другій цієї статті, додаються автобіографія кандидата на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка повинна містити відомості про громадянство, освіту, фах, трудову діяльність, перебування у складі органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, судимість, а також декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

б) абзац перший частини третьої статті 8 викласти в такій редакції:

"3. Подання про призначення членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим стосовно кандидатів на відповідні посади вносяться разом з автобіографією кандидата, яка повинна містити відомості про громадянство, освіту, фах, трудову діяльність, перебування у складі органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, судимість, а також декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
№ 5314-VI