Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 53/96-ВР
Прийняття: 20.02.1996
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 9, ст. 43 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Доповнити частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281, N 49, ст.459; 1994 р., N 28, ст.241, N 29, ст.257, N 33, ст.300; 1995 р., N 13, ст.85, N 14, ст.90) пунктом 37 такого змісту:

"37) громадяни - за позовами про відшкодування збитків, завданих неповерненням у терміни, передбачені договорами або установчими документами, грошових та майнових внесків, які були залучені до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 1996 року
N 53/96-ВР