Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 5285-VI
Прийняття: 18.09.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" щодо організації готівкового грошового обігу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 37, ст.489)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2010 р., № 49, ст. 570; із змінами, внесеними Законом України від 9 лютого 2012 року № 4395-VI) такі зміни:

1) у пункті 2 статті 7 слова "та організує її обіг" замінити словами "та організує готівковий грошовий обіг";

2) частину першу статті 20 замінити двома частинами такого змісту:

"Голова Національного банку має заступників, кількісний склад яких визначається ним за погодженням з Радою Національного банку.

Голова Національного банку призначає та звільняє заступників за погодженням з Радою Національного банку".

У зв’язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами третьою - сьомою;

3) пункти 3 та 5 статті 33 викласти в такій редакції:

"3) встановлення номіналів, систем захисту, платіжних ознак та дизайну банкнот та монет, а також обмежень щодо використання систем захисту, платіжних ознак та відтворення елементів дизайну банкнот та монет";

"5) встановлення правил випуску в обіг, обробки, зберігання, інкасації, перевезення, вилучення з обігу та знищення готівки".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 вересня 2012 року
№ 5285-VI