Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 527
Прийняття: 23.08.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 527
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. № 527

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 739; 2004 р., № 16, ст. 1105; 2006 р., № 11, ст. 716, № 22, ст. 1609, № 28, ст. 2012, № 31, ст. 2233, № 50, ст. 3324; 2010 р., № 92, ст. 3270; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2013 р., № 33, ст. 1158, № 41, ст. 1477, № 100, ст. 3663; 2014 р., № 56, ст. 1529, № 59, ст. 1598, № 97, ст. 2776; 2015 р., № 36, ст. 1082, № 57, ст. 1871; 2016 р., № 3, ст. 172, № 60, ст. 2063):

1) назву постанови після слова “поліцейських” доповнити словами “, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби”;

2) абзац перший пункту 2 після слів “Національній поліції” доповнити словами “, Державній фіскальній службі”;

3) у нормах харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених зазначеною постановою:

у примітках до норми № 1 - загальновійськова:

пункт 1 доповнити підпунктом “п” такого змісту:

“п) особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, які виконують завдання безпосередньо в зонах проведення антитерористичної операції.”;

підпункт “й” пункту 3 доповнити абзацом такого змісту:

“особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, які виконують завдання безпосередньо в зонах проведення антитерористичної операції.”;

абзац перший пункту 8 після слів “підрозділів цивільного захисту” доповнити словами “, особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС”;

абзац перший пункту 1 приміток до норми № 8 - додаткова норма харчування донора в день давання крові та (або) її компонентів після слова “поліцейські” доповнити словами “, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС”;

у примітках до норми № 10 - повсякденний набір сухих продуктів:

пункт 1 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС.”.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

абзац другий пункту 2 після слів “підрозділів цивільного захисту” доповнити словами “, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446 “Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1346; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2016 р., № 3, ст. 188):

1) у пунктах 2 і 3 постанови слова “Державна податкова служба” в усіх відмінках замінити словами “Державна фіскальна служба” у відповідному відмінку;

2) у пункті 1 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова “Державною податковою службою” замінити словами “Державною фіскальною службою”.

3. Пункт 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 55, ст. 1507, № 81, ст. 2290, № 85, ст. 2412; 2015 р., № 63, ст. 2092), доповнити підпунктом 601 такого змісту:

“601) здійснює контрольно-дозвільні процедури з переміщення товарів (вантажів) у районі проведення антитерористичної операції;”.

4. У Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2015 р., № 22, ст. 605, № 50, ст. 1600, № 68, ст. 2234; 2016 р., № 35, ст. 1360, № 42, ст. 1575):

1) абзац другий пункту 2 після слів “військовослужбовцям військових прокуратур” доповнити словами “, особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС”;

2) абзац другий, перше речення абзацу п’ятого пункту 5, абзац перший пункту 9 після слова “ДПтС” доповнити словом “, ДФС”.

5. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 869, № 85, ст. 2849):

1) пункт 3 після слова “ДПтС” доповнити словами “, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС”;

2) абзац другий пункту 5 після слова “ДПтС” доповнити словом “, ДФС”.

6. Абзац другий пункту 2 Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2434; 2016 р., № 35, ст. 1360), після слова “ДПтС” доповнити словами “, особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС”.