Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 526
Прийняття: 26.05.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 травня 2021 р. № 526
Київ

Про внесення змін до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 739; 2006 р., № 11, ст. 716; 2007 р., № 8, ст. 314; 2014 р., № 97, ст. 2776; 2016 р., № 60, ст. 2063; 2018 р., № 39, ст. 1372; 2020 р., № 28, ст. 1016), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2021 р. № 526

ЗМІНИ,
що вносяться до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань

У примітках до норми № 1 - загальновійськова:

у пункті 1:

абзац перший підпункту “л” після слів “відпрацювання завдань з бойової (навчально-бойової) підготовки” доповнити словами “, під час підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”;

підпункт “м” викласти в такій редакції:

“м) рядовий, начальницький склад органів і підрозділів цивільного захисту, який відряджається за межі гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, або під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та державного рівня, а також у разі залучення до ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території інших держав.

Підставою для зарахування на забезпечення харчуванням у такому разі є наказ начальника гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, на території якого виникла надзвичайна ситуація;”;

у підпункті “й” пункту 3:

в абзаці другому слова “особам рядового, начальницького складу і працівникам авіації органів і підрозділів цивільного захисту” виключити;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“особам рядового, начальницького складу і працівникам авіації органів і підрозділів цивільного захисту в разі перебування в польових умовах (у таборах, на навчаннях, маневрах) під час підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, відрядження за межі гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та державного рівня, а також у разі залучення до ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території інших держав та під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виконання завдань у районі проведення антитерористичної операції.”;

пункт 9 після слів “у районі проведення антитерористичної операції,” доповнити словами і цифрою “та контингенту, зазначеного в підпункті “м” пункту 1 приміток”.