Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 522
Прийняття: 20.05.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 20 травня 2009 р. N 522 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 548 ( 548-2011-п ) від 25.05.2011 }

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації

Відповідно до статті 3 Закону України "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок проведення державної експертизи містобудівної документації, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2000 р. N 1577 ( 1577-2000-п ) "Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 43, ст. 1837).

Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 522

ПОРЯДОК проведення державної експертизи містобудівної документації

1. Цей Порядок визначає механізм та строки проведення державної експертизи містобудівної документації (далі - експертиза).

2. Експертизі підлягають усі види містобудівної документації (Генеральна схема планування території України, схеми планування територій, генеральні плани населених пунктів, детальні плани територій, проекти забудови територій, містобудівні обґрунтування) незалежно від замовника та джерел фінансування.

Експертизі підлягають усі зміни, що вносяться до містобудівної документації, у тому числі ті, що вносяться за результатами громадського обговорення.

3. Мінрегіонбуд забезпечує проведення експертизи Генеральної схеми планування території України, схем планування територій (крім схем планування території районів), генеральних планів міст Києва, Севастополя, Сімферополя, обласних центрів, історичних міст, детальних планів територій, проектів забудови територій, містобудівних обґрунтувань у м. Києві.

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим та обласні держадміністрації забезпечують проведення експертизи схем планування територій районів, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, проектів забудови територій, містобудівних обґрунтувань, крім зазначених у пункті 3 цього Порядку.

5. Севастопольська міська держадміністрація забезпечує проведення експертизи детальних планів територій, проектів забудови територій, містобудівних обґрунтувань у м. Севастополі.

6. У процесі проведення експертизи визначається відповідність змісту містобудівної документації законодавству, державним стандартам, нормам і правилам, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, соціального та економічного розвитку, раціонального використання земель та природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідемічного благополуччя населення, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій, збереження культурної спадщини, соціальним стандартам життєдіяльності населення, а також вимогам завдань з розроблення містобудівної документації.

7. Для проведення експертизи замовник подає проект містобудівної документації у двох примірниках.

8. Порядок визначення вартості проведення експертизи встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Проведення експертизи фінансується за рахунок коштів замовника.

9. Строк проведення експертизи:

1) Генеральної схеми планування території України, схем планування територій не повинен перевищувати 60 календарних днів, а окремих їх частин - 30 календарних днів;

2) генеральних планів:

міст з кількістю населення:

- понад 1 млн. осіб - 60 календарних днів, а окремих їх частин - 30 календарних днів;

- від 250 тис. осіб до 1 млн. осіб - 45 календарних днів, а окремих їх частин - 30 календарних днів;

- до 250 тис. осіб - 30 календарних днів, а окремих їх частин - 20 календарних днів;

селищ і сіл - 30 календарних днів, а окремих їх частин - 20 календарних днів;

3) детальних планів територій - 30 календарних днів, а окремих їх частин - 20 календарних днів;

4) проектів забудови територій - 30 календарних днів, а окремих їх частин - 20 календарних днів;

5) містобудівних обґрунтувань - 30 календарних днів, а окремих їх частин - 20 календарних днів.

10. За результатами проведеної експертизи проект містобудівної документації може бути рекомендований до затвердження, разом з обґрунтуванням повернутий замовникові для доопрацювання або відхилений у зв'язку з неможливістю його реалізації.