Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Указ
Номер: 5207-XI
Прийняття: 11.01.1988
Видавники: Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки

( Указ втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 )

У К А З ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 4, ст. 114 )

( Указ затверджено Законом УРСР N 5743-XI ( 5743-11 ) від 18.04.88 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 14 грудня 1987 року "Про Арбітражний суд при Торговельно-промисловій палаті СРСР" Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:

Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР ( 1501-06, 1503-06 ), затвердженого Законом Української РСР від 18 липня 1963 року ( 1500-06 ), такі зміни:

1) у частині другій статті 25 слова "Зовнішньоторгової арбітражної комісії при Всесоюзній торговій палаті" замінити словами "Арбітражного суду при Торговельно-промисловій палаті СРСР";

2) у пункті 7 частини першої статті 348 слова "Морської і Зовнішньоторгової арбітражних комісій при Всесоюзній торговій палаті" замінити словами "Морської арбітражної комісії і Арбітражного суду при Торговельно-промисловій палаті СРСР";

3) у пункті 3 статті 349 слова "Морської та Зовнішньоторгової арбітражних комісій" замінити словами "Морської арбітражної комісії та рішення Арбітражного суду при Торговельно-промисловій палаті СРСР".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 11 січня 1988 р.
N 5207-XI