Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 5099-VI
Прийняття: 05.07.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 221 Закону України "Про залізничний транспорт"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 30, ст.345)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до статті 221 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183; 2011 р., № 18, ст. 128) такі зміни:

частину другу викласти в такій редакції:

"Перевізник при перевезенні пасажира у міжнародному залізничному сполученні, крім обов'язків, передбачених статтею 22 цього Закону, зобов'язаний до початку такого перевезення перевірити наявність у пасажира паспортного документа, що посвідчує особу пред'явника, або документа, що його замінює, та відмовити у перевезенні пасажиру, який на його вимогу не пред'явив необхідні документи";

в частині третій слова "документи, необхідні для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слідування" замінити словами "документи, зазначені в частині другій цієї статті";

частину четверту викласти в такій редакції:

"За невиконання обов'язку перевірити перед початком перевезення пасажира у міжнародному залізничному сполученні наявність у нього документів, зазначених у частині другій цієї статті, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхідних документів, перевізник несе відповідальність, передбачену законом".

ІI. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
№ 5099-VI