Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 507-XIV
Прийняття: 17.03.1999
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охоронних зон уздовж земель залізничного транспорту

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 18, ст.138 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2768-III ( 2768-14 ) від 25.10.2001, ВВР, 2002, N 3-4, ст. 27 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частини першу і другу статті 23 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст.446) викласти у такій редакції:

"До земель залізничного транспорту належать землі, надані в користування підприємствам і організаціям залізничного транспорту відповідно до чинного законодавства України. До складу цих земель входять землі, які є смугою відведення залізниць, а саме землі, надані під залізничне полотно та його облаштування, станції з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації, захисні та укріплюючі насадження, службові, культурно-побутові приміщення та інші споруди, необхідні для забезпечення роботи залізничного транспорту.

Уздовж земель залізничного транспорту можуть встановлюватися охоронні зони".

( Пункт 2 розділу I втрачає чинність з 01.01.2002 року на підставі Кодексу N 2768-III ( 2768-14 ) від 25.10.2001 ) 2. Частину четверту статті 69 Земельного кодексу України ( 561-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 25, ст.354) після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Охоронна зона може встановлюватися також уздовж земель залізничного транспорту".

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 березня 1999 року
N 507-XIV