Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 5044-VI
Прийняття: 04.07.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 25, ст.249)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Абзац другий частини першої статті 75, абзац другий частини другої статті 77, абзац другий частини дев’ятої статті 78 та абзац другий частини п’ятої статті 79 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) виключити.

2. У статті 2 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2006 р., № 14, ст. 117; 2007 р., № 9, ст. 67; 2010 р., № 33, ст. 471):

у першому реченні частини четвертої слова "на всіх стадіях державних закупівель" виключити;

у частині восьмій слова "визначається Головним контрольно-ревізійним управлінням України" замінити словами "встановлюється Кабінетом Міністрів України".

{Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Положення цього Закону про внесення змін до частини п’ятої статті 40 Закону України "Про здійснення державних закупівель" можуть застосовуватися у разі укладення договорів про закупівлю до дня набрання чинності цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2012 року
№ 5044-VI