Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 5034-VI
Прийняття: 04.07.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо казначейських зобов'язань

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.222)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268) такі зміни:

1) абзац перший частини першої доповнити другим реченням такого змісту: "Номінальна вартість казначейських зобов'язань України може бути визначена у національній або іноземній валюті";

2) у частині четвертій:

абзац п'ятий доповнити словами: "які затверджуються Міністерством фінансів України відповідно до законодавства";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Продаж, виплата грошового доходу та погашення казначейських зобов'язань України здійснюються в національній або іноземній валюті відповідно до умов їх розміщення".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2012 року
№ 5034-VI