Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 5021-VI
Прийняття: 22.06.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб’єктів природних монополій

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 22, ст.214)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 329-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 27, ст.234
№ 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2019-VIII від 13.04.2017}

{Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 329-VIII від 09.04.2015}

3. У статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343):

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"Технічні умови надаються протягом 15 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та протягом 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж";

частину п’яту після слів "інженерної інфраструктури" доповнити словами "(крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Установити, що стандартне приєднання до електричних мереж за ступенями потужності вводиться в дію:

перший ступінь - з 1 січня 2013 року;

другий ступінь - з 1 січня 2015 року;

третій ступінь - з 1 січня 2017 року.

3. Правовідносини, пов’язані з приєднанням об’єктів замовників до електричних і газових мереж (у тому числі правовідносини, які виникають у зв’язку із розпорядженням такими мережами та сплатою пайової участі), регулюються законодавством, яке діяло до набрання чинності цим Законом, якщо технічні умови щодо приєднання до електричних або газових мереж видано замовнику до 1 січня 2013 року і будівництво таких об’єктів розпочато до 1 липня 2013 року.

4. Кабінету Міністрів України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 червня 2012 року
№ 5021-VI