Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 502
Прийняття: 23.06.2010
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 23 червня 2010 р. N 502 Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на витрати, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 N 812 ( 812-2013-п ) від 07.11.2013 N 407 ( 407-2020-п ) від 27.05.2020 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на витрати, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду, що додається.

{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. N 502

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті на витрати, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

{ У тексті Порядку слова "Мінагрополітики" і "Мінекономіки" замінено відповідно словами "Міністерство аграрної політики та продовольства" і "Міністерство економічного розвитку та торгівлі" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

{ У тексті Порядку слова "Міністерство аграрної політики та продовольства" у всіх відмінках і "Міністерством економічного розвитку та торгівлі" замінено відповідно словами "Мінагрополітики" і "Мінекономрозвитку" згідно з Постановою КМ N 812 ( 812-2013-п ) від 07.11.2013 }

{ У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словом "Мінекономіки" згідно з Постановою КМ N 407 ( 407-2020-п ) від 27.05.2020 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті на витрати, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду (далі - бюджетні кошти).

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки. { Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 812 ( 812-2013-п ) від 07.11.2013 }

Мінекономіки спрямовує бюджетні кошти Аграрному фонду для використання їх з метою забезпечення здійснення заходів із зберігання, перевезення, переробки та експорту об’єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду. { Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 812 ( 812-2013-п ) від 07.11.2013 }

Закупівля Аграрним фондом послуг, пов'язаних із зберіганням, перевезенням, переробкою та експортом об'єктів державного цінового регулювання, здійснюється відповідно до вимог законодавства в межах норм, установлених Кабінетом Міністрів України.

3. Аграрний фонд використовує бюджетні кошти виключно для здійснення витрат, пов'язаних з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання.

4. Тарифи (плата) на послуги, пов'язані із зберіганням зерна державного інтервенційного фонду, та послуги, пов'язані з експортом об'єктів державного цінового регулювання, встановлюються Мінекономіки з урахуванням граничного розміру, визначеного статтею 14 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ).

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 407 ( 407-2020-п ) від 27.05.2020 }

5. Норми відшкодування витрат, пов'язаних з комплексом заходів із зберігання, перевезення та переробки об'єктів державного цінового регулювання, встановлюються на рівні тарифів (плати), які розраховуються на основі зведених результатів проведеного Аграрним фондом на внутрішньому ринку моніторингу надання суб'єктами господарювання таких послуг за минулий рік та затверджуються Мінекономіки. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 407 ( 407-2020-п ) від 27.05.2020 }

Експорт об'єктів державного цінового регулювання здійснюється Аграрним фондом за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

6. Мінекономіки перераховує бюджетні кошти Аграрному фонду із власного реєстраційного рахунку на реєстраційний рахунок Аграрного фонду, що відкриті у Казначействі.

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 812 ( 812-2013-п ) від 07.11.2013 }

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у встановленому законодавством порядку.

{ Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 812 ( 812-2013-п ) від 07.11.2013 }

7-1. Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

{ Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ N 812 ( 812-2013-п ) від 07.11.2013 }

8. Аграрний фонд подає щокварталу до 10 числа звітного періоду Мінекономіки інформацію про обсяг використання бюджетних коштів.

Мінекономіки подає Мінфіну в установлений для звітності строк звіт про використання бюджетних коштів. { Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за використанням бюджетних коштів здійснюються уповноваженими органами в установленому законодавством порядку.

{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 812 ( 812-2013-п ) від 07.11.2013 }