Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Декрет
Номер: 50-93
Прийняття: 12.05.1993
Видавники: Кабінет Міністрів України

Д Е К Р Е Т КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про впорядкування управління майном, що забезпечує діяльність органів законодавчої та виконавчої влади

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 27, ст.292 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Надати органам, уповноваженим здійснювати управління державним майном, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, право розпоряджатися цим майном у порядку, встановлюваному відповідно Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

Прем'єр-міністр України                  Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 12 травня 1993 року
N 50-93
Опубліковано: "Урядовий кур'єр", 27.05.93