Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 499-VIII
Прийняття: 02.06.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення цін (тарифів)

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 30, ст.289)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2019-VIII від 13.04.2017}

2. Частину першу статті 3 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 26, ст. 349; 2012 р., № 7, ст. 53; 2014 р., № 22, ст. 781) після слів "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" доповнити словами "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про теплопостачання".

3. У Законі України "Про ціни і ціноутворення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 19-20, ст. 190):

1) пункт 13 частини першої статті 1 після слів "органами виконавчої влади та" доповнити словами "державними колегіальними органами або", а після слів "відповідно до їх повноважень" - словами "та компетенції";

2) частину першу статті 2 після слів "органами виконавчої влади" доповнити словами "органами, що здійснюють державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій";

3) у статті 8:

назву доповнити словами "та на суміжних ринках";

частину першу після слів "природних монополій" доповнити словами "та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках", а після слів "законодавства про природні монополії" - словами "та інших законів України";

4) частину четверту статті 12 після слів "органи виконавчої влади" доповнити словами "державні колегіальні органи";

5) абзац перший частини першої статті 13 після слів "органами виконавчої влади" доповнити словами "державними колегіальними органами".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 червня 2015 року
№ 499-VIII