Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 4970-VI
Прийняття: 19.06.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону № 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133}

Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19-20, ст.177)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину четверту статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 p., № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 p., № 36, ст. 299; 2009 р., № 40, ст. 577) викласти в такій редакції:

"Діяльність, пов’язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих або з додаванням (змішуванням) біоетанолу та/або біокомпонентів на його основі до вуглеводневої основи (бензинів, фракцій, компонентів тощо), здійснюється підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в паливно-енергетичному комплексі".

2. Абзац третій статті 2 Закону України "Про альтернативні види палива" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 94; 2009 р., № 40, ст. 577) замінити чотирма абзацами такого змісту:

"поетапне збільшення нормативно визначеної частки виробництва і застосування біопалива та сумішевого палива моторного. Вміст біоетанолу в бензинах моторних, що виробляються та/або реалізуються на території України, становитиме:

у 2013 році - рекомендований вміст не менш як 5 відсотків (об’ємних);

у 2014-2015 роках - обов’язковий вміст не менш як 5 відсотків (об’ємних);

з 2016 року - обов’язковий вміст не менш як 7 відсотків (об’ємних)".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 червня 2012 року
№ 4970-VI