Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 490
Прийняття: 11.05.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 11 травня 2011 р. N 490 Київ

Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 N 467 ( 467-2015-п ) від 08.07.2015 }

Відповідно до частини першої статей 23 та 34 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" ( 978-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду, що додається.

Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 490

ПОРЯДОК передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду

1. Цей Порядок визначає механізм передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі, що відповідає Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" ( 978-15 ) (далі - Закон), за відповідним рішенням суду, що прийняте за зверненням довірителів фонду фінансування будівництва, власників сертифікатів фонду операцій з нерухомістю або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв'язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги і набрало законної сили.

2. Після набрання законної сили рішенням суду про передачу фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі (далі - рішення суду):

управитель фонду фінансування будівництва (фонду операцій з нерухомістю) припиняє виконувати функції управителя;

до нового управителя фонду фінансування будівництва переходять усі права та обов'язки щодо довірителів зазначеного фонду та відповідного забудовника;

до нового управителя фонду операцій з нерухомістю переходять усі права та обов'язки щодо власників сертифікатів зазначеного фонду та інших третіх осіб, які виникли в управителя, під час здійснення ним управління фондом;

новий управитель фонду фінансування будівництва (фонду операцій з нерухомістю) оприлюднює повідомлення про прийняття рішення суду;

управитель фонду фінансування будівництва (фонду операцій з нерухомістю) подає новому управителю фонду інформацію про суб'єктів системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла;

новий управитель фонду фінансування будівництва (фонду операцій з нерухомістю) письмово повідомляє органи, що здійснюють нагляд та регулювання діяльності управителя (емітента сертифікатів фонду операцій з нерухомістю) і забудовника, про прийняття рішення суду та надсилає їм копії такого рішення;

новий управитель фонду фінансування будівництва (фонду операцій з нерухомістю) надсилає суб'єктам системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла, крім довірителів фонду фінансування будівництва (власників сертифікатів фонду операцій з нерухомістю), повідомлення про прийняття рішення суду разом з копією такого рішення, а також письмово повідомляє їм свої реквізити;

управитель фонду фінансування будівництва (фонду операцій з нерухомістю) передає новому управителю фонду майно, що перебуває у довірчій власності управителя фонду, та документи, що регламентують функціонування такого фонду;

управитель фонду фінансування будівництва (фонду операцій з нерухомістю) підписує з новим управителем акти приймання-передачі майна та документів, що регламентують функціонування такого фонду;

новий управитель фонду фінансування будівництва (фонду операцій з нерухомістю) надсилає довірителям фонду фінансування будівництва (власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю) повідомлення про прийняття рішення суду разом з копією такого рішення, а також письмово повідомляє їм свої реквізити;

новий управитель фонду фінансування будівництва (фонду операцій з нерухомістю) надсилає органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, повідомлення про передачу йому документів такого фонду та майна, що перебувало у довірчій власності управителя фонду, разом з копіями відповідних актів приймання-передачі;

новий управитель фонду операцій з нерухомістю надсилає НКЦПФР повідомлення про передачу йому документів, що регламентують функціонування такого фонду, разом з копією відповідного акта приймання-передачі. { Абзац тринадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

3. Новий управитель фонду фінансування будівництва протягом трьох робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду оприлюднює в газеті "Урядовий кур'єр" відповідне повідомлення, в якому зазначає свої реквізити.

4. Управитель фонду фінансування будівництва протягом двох робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду подає новому управителю фонду інформацію про забудовника та банк, у якому відкрито рахунок фонду.

5. Новий управитель фонду фінансування будівництва протягом п'яти робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду:

надсилає органам, що здійснюють нагляд та регулювання діяльності управителя і забудовника, забудовнику та банку, в якому відкрито рахунок фонду, повідомлення про прийняття рішення суду разом з копією такого рішення;

письмово повідомляє забудовнику та банку, в якому відкрито рахунок фонду, свої реквізити.

6. У разі подання до суду позову про передачу фонду фінансування будівництва в управління іншій фінансовій установі органом, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, новий управитель фонду не надсилає зазначеному органові повідомлення про прийняття рішення суду.

7. У разі необхідності новий управитель фонду фінансування будівництва може звернутися до органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, з письмовим запитом щодо надання інформації про забудовника та/або банк, в якому відкрито рахунок фонду.

8. Новий управитель фонду фінансування будівництва протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта приймання-передачі документів, що регламентують функціонування фонду, надсилає довірителям повідомлення про прийняття рішення суду разом з копією такого рішення і письмово повідомляє їм свої реквізити.

9. Управитель фонду фінансування будівництва зобов'язаний передати новому управителю фонду:

договори про участь у фонді фінансування будівництва;

Правила Фонду фінансування будівництва;

договір між забудовником та управителем;

перелік об'єктів інвестування;

іпотечний договір, укладений між управителем та забудовником;

договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, з відкладальними умовами;

договір доручення з відкладальними умовами, за яким управителю у разі порушення забудовником умов договору доручається виконувати функції забудовника, зокрема шляхом передоручення таких функцій іншим особам;

укладений між управителем та банком договір про відкриття рахунка, на якому обліковуються кошти фонду;

засвідчені забудовником копії документів, які забудовник зобов'язаний подати управителю відповідно до укладеного між забудовником та управителем фонду договору, у тому числі в обов'язковому порядку - копії документів, що визначені частиною четвертою статті 16 Закону ( 978-15 );

графік фінансування будівельних робіт та звітність забудовника за кожним об'єктом будівництва, що подаються управителю фонду фінансування будівництва відповідно до частини восьмої статті 16 Закону ( 978-15 ) і порядку підготовки та надання звітності забудовником управителю фонду за кожним об'єктом будівництва, затвердженого Нацкомфінпослуг, а також (за наявності) інші документи, що підтверджують використання забудовником коштів, отриманих від управителя; { Абзац одинадцятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

зведену інформацію про майно, передане довірителями фонду в управління, за формою, встановленою положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, на день набрання законної сили рішенням суду;

складений на день набрання законної сили рішенням суду перелік довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об'єктів інвестування, інші документи, на підставі яких створено систему обліку прав вимоги довірителів фонду.

10. У разі коли управитель фонду фінансування будівництва вів облік прав вимоги довірителів у відповідній електронній системі обліку, інформація, що міститься в такій системі, роздруковується, паперові аркуші нумеруються, прошиваються, підписуються керівником та засвідчуються печаткою управителя фонду (за її наявності).

{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 467 ( 467-2015-п ) від 08.07.2015 }

11. Управитель фонду фінансування будівництва зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду передати майно, що перебуває в його довірчій власності та документи, зазначені в пунктах 9 і 10 цього Порядку, і підписати з новим управителем фонду акти приймання-передачі зазначених майна та документів.

12. Новий управитель фонду фінансування будівництва протягом трьох робочих днів з дня підписання актів приймання-передачі документів, що регламентують функціонування фонду, та майна, що перебувало у довірчій власності управителя, надсилає органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, повідомлення про передачу йому зазначених документів та майна разом з копіями відповідних актів приймання-передачі.

13. Новий управитель фонду операцій з нерухомістю протягом трьох робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду оприлюднює в газеті "Урядовий кур'єр" повідомлення про його прийняття, в якому зазначає свої реквізити.

14. Управитель фонду операцій з нерухомістю протягом двох робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду подає новому управителю фонду інформацію про забудовника (у разі укладення з ним відповідного договору), банк, в якому відкрито рахунок фонду, і зберігача.

15. Новий управитель фонду операцій з нерухомістю протягом п'яти робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду:

надсилає органам, що здійснюють нагляд та регулювання діяльності управителя (емітента сертифікатів фонду операцій з нерухомістю) і забудовника (у разі укладення з ним відповідного договору), забудовнику (у разі укладення з ним відповідного договору), банку, в якому відкрито рахунок фонду, та зберігачу повідомлення про прийняття рішення суду разом з копією такого рішення;

письмово повідомляє забудовнику (у разі укладення з ним відповідного договору), банку, в якому відкрито рахунок фонду, та зберігачу свої реквізити.

16. У разі подання позову до суду про передачу фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі органом, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, новий управитель фонду не надсилає зазначеному органові повідомлення про прийняття рішення суду.

17. У разі необхідності новий управитель фонду операцій з нерухомістю може звернутися до органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, з письмовим запитом щодо надання інформації про забудовника (у разі укладення з ним відповідного договору) та/або банк, в якому відкрито рахунок фонду, та/або зберігача.

18. Новий управитель фонду операцій з нерухомістю протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта приймання-передачі документів, що регламентують функціонування фонду, надсилає власникам сертифікатів фонду повідомлення про прийняття рішення суду разом з копією такого рішення і письмово повідомляє їм свої реквізити.

19. Управитель фонду операцій з нерухомістю зобов'язаний передати новому управителю фонду такі документи:

договори про придбання сертифікатів фонду операцій з нерухомістю;

Правила фонду операцій з нерухомістю;

договір між забудовником та управителем операцій з нерухомістю (у разі його укладення) та договори, укладені відповідно до статті 10 Закону ( 978-15 );

протокол про прийняте емітентом рішення про випуск сертифікатів фонду;

проспект емісії сертифікатів фонду;

звіт про підсумки випуску сертифікатів фонду;

інвестиційну декларацію фонду;

договір управителя із зберігачем;

укладений між управителем та банком договір про відкриття рахунка, на якому обліковуються кошти фонду;

документи, що засвідчують право власності на нерухомість управителя фонду операцій з нерухомістю або управителя системи фонду операцій з нерухомістю - фонду фінансування будівництва;

документи, на підставі яких управитель проводив такі операції, як передача нерухомості у платне користування третім особам, її продаж, інші операції, не заборонені законодавством;

договір страхування нерухомості, набутої у результаті здійснення управління фондом;

зведену інформацію про майно, передане власниками сертифікатів фонду в управління, за формою, встановленою положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, на день набрання законної сили рішенням суду;

довідку про вартість чистих активів фонду за формою, що встановлюється Методикою розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 893 ( 893-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 65, ст. 2264), на день набрання законної сили рішенням суду;

свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів фонду.

20. Управитель фонду операцій з нерухомістю зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду передати майно, що перебуває у його довірчій власності, та документи, зазначені у пункті 19 цього Порядку, і підписати з новим управителем фонду акти приймання-передачі зазначених майна та документів.

21. Новий управитель фонду операцій з нерухомістю протягом трьох робочих днів з дня підписання актів приймання-передачі документів, що регламентують функціонування фонду, та майна, що перебувало у довірчій власності управителя, надсилає:

органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, повідомлення про передачу йому зазначених майна та документів разом з копіями відповідних актів приймання-передачі;

НКЦПФР - повідомлення про передачу йому документів фонду разом з копією відповідного акта приймання-передачі. { Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }