Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 483/96-ВР
Прийняття: 12.11.1996
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 52, ст. 302 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144

N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні" ( 437/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 23, ст. 88) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

3. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1994 р., N 28, ст. 241; 1995 р., N 13, ст. 85, N 30, ст. 229; 1996 р., N 16, ст. 71):

статтю 2 доповнити пунктом 13 такого змісту:

"13) за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи";

пункт 6 статті 3 доповнити підпунктом "ф" такого змісту:

"ф) за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи - 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

частину першу статті 6 після слів "підтриманням їх чинності" доповнити словами "та за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи";

у статті 8:

після пункту 4 доповнити статтю пунктом 5 такого змісту:

"5) неприйняття Кабінетом Міністрів України у встановлені строки рішення про створення (реєстрацію) промислово-фінансової групи або зняття проекту створення промислово-фінансової групи з розгляду уповноваженою особою ініціаторів створення цієї промислово-фінансової групи".

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"Повернення державного мита за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи проводиться у безспірному порядку згідно з виконавчим написом, вчиненим у державній нотаріальній конторі".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 листопада 1996 року
N 483/96-ВР