Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 481/96-ВР
Прийняття: 12.11.1996
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про поставки продукції для державних потреб"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 52, ст. 301 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,

N 21-22, ст.144 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про поставки продукції для державних потреб" ( 493/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 3, ст.9) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

( Пункт 1 втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

2. У статті 14 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст.252):

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"Продукція підприємств (об'єднань) і організацій, громадських організацій інвалідів, номенклатуру та обсяги виробництва якої погоджено з державними замовниками, включається до державного замовлення.

Об'єкти капітального будівництва, які зводяться за рахунок коштів громадських організацій інвалідів, у заявленому обсязі включаються до державного замовлення";

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"Держава сприяє забезпеченню матеріально-технічними та іншими ресурсами виконання державних замовлень, зазначених у частинах другій та третій цієї статті".

3. Визнати таким, що втратив чинність, абзац третій статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 22 січня 1993 року N 14-93 "Про державний контракт і державне замовлення на 1993 рік" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.119).

( Пункт 4 втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Закону N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 листопада 1996 року
N 481/96-ВР