Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 456-IV
Прийняття: 16.01.2003
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 14, ст.102 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N 49, ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241, N 29, ст. 257, N 33, ст. 300; 1995 р., N 14, ст. 90, N 30, ст. 229; 1996 р., N 9, ст. 43, N 41, ст. 192, N 52, ст. 306; 1997 р., N 6, ст. 46, N 9, ст. 70, N 18, ст. 131; 2000 р., N 19, ст. 143, N 29, ст. 232, N 46, ст. 398, N 50, ст. 436; 2001 р., N 24, ст. 124; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223) такі зміни:

1) пункт 5 статті 2 викласти у такій редакції:

"5) за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів; за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства); за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства; за оформлення віз для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію, а також із заяв про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України";

2) підпункти "ж" і "з" пункту 6 статті 3 викласти у такій редакції:

"ж) за видачу або продовження строку
дії посвідки на проживання в
Україні іноземцям та особам без
громадянства:
на постійне проживання       5 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
на тимчасове проживання      2 неоподатковувані мінімуми
доходів громадян
з) за продовження строку дії візи для 1 неоподатковуваний мінімум
в'їзду в Україну, транзитного доходів громадян";
проїзду через її територію
(перебування в Україні іноземців
та осіб без громадянства)

3) пункт 26 статті 4 виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 січня 2003 року
N 456-IV