Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 453-VIII
Прийняття: 19.05.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 30, ст.277)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) в абзаці четвертому частини другої статті 26 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393; 2005 р., № 28, ст. 372; 2015 р., № 6, ст. 40) слова "та у дитячо-юнацьких спортивних школах" виключити;

2) у Законі України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2015 р., № 6, ст. 40, № 11, ст. 75):

частини сьому та восьму статті 10 виключити;

у статті 26:

включити частину третю такого змісту:

"У дошкільних та інших навчальних закладах обов’язково передбачаються посади фахівців з фізичної культури";

у частині п’ятій слово "двох" замінити словом "трьох";

у статтю 48 включити частину дванадцяту такого змісту:

"Існуюча мережа державних і комунальних закладів фізичної культури і спорту не може бути скорочена без згоди центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 травня 2015 року
№ 453-VIII