Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 451
Прийняття: 30.06.2015
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 червня 2015 р. № 451
Київ

Про затвердження Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України

Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2015 р. № 451

ПОРЯДОК
здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення публічного збору благодійних пожертв у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням рухомого (мобільного) зв’язку, засобів масової інформації або через благодійні організації для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України (далі - благодійна пожертва).

2. Публічний збір благодійних пожертв може здійснюватися:

особами, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації або на користь благодійної організації від власного імені (через благодійні організації);

особами, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь Міноборони;

уповноваженими посадовими особами Міноборони з використанням засобів масової інформації.

3. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації, діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності керівника благодійної організації.

У довіреності повинні бути визначені, зокрема, цілі, місце і строк збору благодійних пожертв, порядок їх використання (здавання благодійній організації) та порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації.

4. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь благодійної організації від власного імені, діють на підставі договору про благодійну діяльність, укладеного з такою благодійною організацією.

У договорі повинні бути визначені, зокрема, цілі, місце і строк збору благодійних пожертв, порядок їх використання (здавання благодійній організації), порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації та відповідальність сторін у разі порушення умов договору або порядку використання пожертв.

5. Збір зазначеними в абзаці другому пункту 2 цього Порядку особами благодійних пожертв готівкою здійснюється в опломбовані або опечатані благодійною організацією скриньки, яким присвоєні індивідуальні інвентарні (номенклатурні) номери.

Збір благодійних пожертв готівкою здійснюється виключно в місцях, визначених у довіреності керівника благодійної організації або договорі про благодійну діяльність, укладеному з благодійною організацією.

Установлення скриньок у торговельних центрах або інших громадських місцях може здійснюватися за умови забезпечення належного контролю за їх збереженням.

Не допускається здійснювати збір благодійних пожертв готівкою у місцях, що призначені для руху транспортних засобів.

Розкриття скриньок здійснюється в службовому приміщенні благодійної організації комісією, склад якої затверджується керівником благодійної організації.

До складу такої комісії можуть включатися представники громадських об’єднань (за згодою).

За результатами розкриття скриньки комісією складається акт, в якому відображається інформація щодо суми зібраних благодійних пожертв готівкою.

Після складення акта готівка обліковується і здається в касу благодійної організації та/або зараховується на банківський рахунок благодійної організації.

6. Благодійні організації, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь Міноборони, перераховують зібрані благодійні пожертви готівкою на спеціальні реєстраційні рахунки Міноборони в останній робочий день кожної декади календарного місяця.

7. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь Міноборони, діють на підставі договору про благодійну діяльність, укладеного з Міноборони. У договорі повинні бути визначені, зокрема, цілі, місце і строк збору благодійних пожертв, порядок їх цільового використання, обліку, звітності та зарахування коштів на спеціальні реєстраційні рахунки Міноборони, а також відповідальність особи, яка здійснює публічний збір благодійних пожертв, перед Міноборони в разі порушення умов договору або порядку використання таких пожертв.

8. Для організації акції з публічного збору благодійних пожертв з використанням рухомого (мобільного) зв’язку Міноборони надсилає операторам телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, письмове звернення, в якому, зокрема, зазначаються мета, умови та строки проведення акції, порядок зарахування коштів на спеціальні реєстраційні рахунки Міноборони.

Оператори телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, розглядають зазначені звернення та за результатами розгляду надають згоду або відмовляються від участі в проведенні акції.

У разі отримання згоди на організацію акції Міноборони укладає з оператором телекомунікацій, що надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку, договір про благодійну діяльність.

Міноборони розміщує повідомлення про проведення акції в засобах масової інформації.

9. Для організації акцій з публічного збору благодійних пожертв безпосередньо на спеціальні реєстраційні рахунки Міноборони Міністерство розміщує на телебаченні, радіо або у друкованих засобах масової інформації повідомлення про такі акції із зазначенням їх мети та реквізитів спеціальних реєстраційних рахунків Міноборони для зарахування благодійних пожертв.

10. З метою більш широкого залучення фізичних та юридичних осіб до участі в акціях з публічного збору благодійних пожертв Міноборони та/або благодійні організації можуть розміщувати рекламну інформацію щодо проведення зазначених акцій в Інтернеті, на телебаченні, радіо та в друкованих засобах масової інформації.

11. Міноборони оприлюднює протягом трьох робочих днів на власному офіційному веб-сайті інформацію (або реєстр) щодо договорів про благодійну діяльність, укладених з особами, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь Міноборони.