Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 449
Прийняття: 31.08.1982
Видавники: Рада Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А від 31 серпня 1982 р. N 449 Київ

Про організаторську роботу Міністерства промислового будівництва УРСР по виконанню рішень листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК КПРС і листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК Компартії України

Рада Міністрів Української РСР відзначає, що Міністерством промислового будівництва УРСР проводиться певна організаторська робота по виконанню рішень листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК КПРС і листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК Компартії України. В минулому році Міністерством збільшено обсяги робіт, виконаних підрядними бригадами, підвищено збірність будівництва, посилено режим економії матеріальних ресурсів. У першому півріччі ц. р. виконано плани по обсягах товарної будівельної продукції та нормативно-чистої продукції в промисловості, введенню в експлуатацію найважливіших виробничих потужностей, житла, лікарень і поліклінік, профтехучилищ.

Проте в організаторській роботі Міністерства по підвищенню ефективності роботи будівельних організацій і підприємств відповідно рішень листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК КПРС і листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК Компартії України мають місце істотні недоліки, внаслідок чого ряд передбачених планами завдань не виконуються.

В минулому році не забезпечено введення в експлуатацію 27 виробничих потужностей, 319 тис. кв. метрів житла, 6 дитячих дошкільних закладів, 5 об'єктів охорони здоров'я, ослаблено увагу до інженерної підготовки будівельного виробництва і впровадження прогресивної технології, використання виробничих фондів і внутрігосподарських резервів.

Міністерство, незважаючи на постійну неукомплектованість будівельних організацій і підприємств робітниками, протягом ряду років не забезпечує виконання завдань по зростанню продуктивності праці. В 1981 році це завдання недовиконано на 3,5 проц., а за сім місяців ц. р. замість запланованого зростання на 4 проц. допущено зниження на 0,5 процента.

Колегія, центральний апарат Міністерства, керівники будівельних організацій і підприємств недостатньо глибоко обгрунтовують розроблювані заходи по підвищенню продуктивності праці і не забезпечують дійового контролю за їх виконанням. У будівельних організаціях ще значна плинність кадрів, мало уваги приділяється закріпленню робітників, створенню для них належних виробничих і побутових умов, впровадженню прогресивних форм організації праці, зміцненню трудової дисципліни.

Міністерством не виконуються завдання по зниженню собівартості будівельно-монтажних робіт та прибутку, допускаються значні втрати власних оборотних коштів, темпи зростання заробітної плати перевищують темпи зростання продуктивності праці, не скорочуються витрати на утримання апарату управління.

Не вживається належних заходів до раціонального використання матеріально-технічних ресурсів. Внаслідок недоліків в організації будівельного виробництва і неоперативного маневрування на будовах Міністерства постійно створюються значні наднормативні залишки матеріалів, конструкцій і виробів.

Зазначені недоліки в роботі Міністерства є наслідком недостатньої організаторської роботи колегії, центрального апарату, ослаблення вимогливості до керівників підпорядкованих організацій і підприємств за виконання встановлених завдань, а також низького рівня виконавчої дисципліни в усіх ланках управління.

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

1. Взяти до відома заяву Міністра промислового будівництва УРСР т. Щепетильникова, що Міністерством буде вжито належних заходів до підвищення ефективності роботи підпорядкованих організацій і підприємств, виконання встановлених завдань, зокрема по будівництву підприємств, зв'язаних з вирішенням Продовольчої програми, підприємств провідних галузей промисловості, по випуску товарів народного споживання, переробці металолому, транспорту і зв'язку, а також об'єктів охорони здоров'я.

2. Зобов'язати Міністерство промислового будівництва УРСР здійснити додаткові заходи по докорінному поліпшенню організаторської роботи по виконанню рішень листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК КПРС листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК Компартії України та завдань, що випливають з виступів Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша Л.І. Брежнєва з питань підвищення ефективності суспільного виробництва та якості роботи.

З цією метою, зокрема:

у двомісячний строк глибоко проаналізувати і розглянути на засіданні колегії роботу будівельних організацій та підприємств, які систематично не виконують встановлених планів і завдань, та подати їм практичну допомогу у вирішенні вузлових питань господарської діяльності;

розробити і здійснити конкретні заходи по ліквідації допущеного за сім місяців поточного року відставання у виконанні плану будівельно-монтажних робіт;

протягом вересня ц. р. повністю укомплектувати пускові об'єкти робітниками і матеріально-технічними ресурсами для забезпечення введення їх у дію в строки, передбачені планом і взятими соціалістичними зобов'язаннями;

посилити контроль за виконанням будівельними організаціями і підприємствами цільових програм, спрямованих на підвищення рівня інженерної підготовки виробництва, впровадження досягнень науки і техніки та передового досвіду, вдосконалення системи виробничо-технічної комплектації, підвищення ефективності бригадного підряду, економію і раціональне використання ресурсів, забезпечення високопродуктивної праці та кращих показників у всіх ланках будівельного виробництва;

здійснити в 1982-1985 роках заходи по підвищенню ефективності і якості роботи будівельних організацій та підприємств згідно з додатком N 1;

активізувати роботу по підготовці будівельних організацій і підприємств до переведення їх на повний господарський розрахунок. Впровадити цю систему в 1984 році у комбінатах "Херсонпромбуд" і "Ровнопромбуд" і в 1985 році - у комбінаті "Харківпромбуд";

за підсумками роботи за 9 місяців ц. р. проаналізувати стан економічної роботи в комбінатах і трестах та спрямувати їх діяльність на зміцнення господарського розрахунку, планової і фінансової дисципліни. Вжити рішучих заходів до осіб, винних у порушенні принципів господарського розрахунку, допущенні втрат матеріальних і фінансових ресурсів;

посилити вимогливість до працівників центрального апарату Міністерства, керівників комбінатів, трестів і підприємств, підвищити їх особисту відповідальність за своєчасне і повне виконання постанов Партії і Уряду та власних рішень.

3. Державному комітетові УРСР по праці забезпечити направлення в 1982 році будівельним організаціям Міністерства промислового будівництва УРСР робітників по організованому набору в кількості 24,1 тис. чоловік у строк не пізніше 1 жовтня.

4. Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті направити в 1982 році будівельним організаціям Міністерстві промислового будівництва УРСР 17 тисяч випускників професійно-технічних училищ відповідно до рознарядки Міністерства.

5. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам подавати постійну допомогу будівельним організаціям Міністерства промислового будівництва УРСР в укомплектуванні будівництва жилих будинків і об'єктів соціально-культурного та побутового призначення робітниками за рахунок місцевого населення.

6. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР забезпечити протягом року ритмічну поставку будівельним організаціям і підприємствам Міністерства промислового будівництва УРСР цементу, цегли, вапна, крейди, гіпсу та щебеневої продукції згідно з виділеними фондами.

Управлінням Донецької, Придніпровської, Південно-Західної, Південної, Одеської і Львівської залізниць для перевезення вказаних матеріалів забезпечити виділення підприємствам Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР вагонів відповідно до встановленого плану.

7. Держкомсільгосптехніці УРСР виділити в 1982 році Міністерству промислового будівництва УРСР запасні частини й агрегати до будівельних машин і автомобілів у погоджених кількостях.

8. Держпостачу УРСР забезпечити додаткове виділення Міністерству промислового будівництва УРСР матеріалів, інструментів, обладнання та інвентаря згідно з додатком N 2, а також за рахунок понадпланового виробництва на підприємствах республіки опалювальних приладів у кількості 50 тис. еквівалентних метрів.

9. Міністерству промислового будівництва УРСР про хід виконання цієї постанови доповідати Раді Міністрів УРСР по наслідках роботи за 1982-1985 роки щорічно до 15 березня наступного року.

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Інд. 24

Додаток N 1 до постанови Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1982 р. N 449

ЗАХОДИ по підвищенню ефективності і якості роботи будівельних організацій та підприємств Мінпромбуду УРСР в 1982-1985 роках

------------------------------------------------------------------
  Найменування заходів |Одиниця |    Строки виконання
             |виміру |-------------------------------
             |    |1982 р.|1983 р.|1984 р.|1985 р.
------------------------------------------------------------------
За рахунок удосконалення
організації праці,
підвищення рівня
збірності, механізації
виробничих процесів,
впровадження нових
ефективних матеріалів і
конструкцій забезпечити
підвищення рівня
продуктивності праці:
в будівництві      проц.    5,4   4,5   4,1   4,0
в промисловості      -"-     1,5   2,3   2,3   2,4
Забезпечити зниження
обсягів робіт, що
виконуються ручним
способом, в порівнянні з
1980 роком:
земляних         проц.    12,0  17,0  22,0  27,0
бетонних         -"-    12,0  17,0  22,0  27,0
малярних         -"-    10,0  14,0  18,0  22,0
штукатурних        -"-    12,0  17,0  22,0  27,0
навантажувальних і    -"-    10,0  14,0  18,0  22,0
розвантажувальних
Довести обсяг
будівельно-монтажних
робіт, що виконуються
методом бригадного
підряду:
в промисловому      проц.    39   41   43   45
будівництві від за-
гального
обсягу
в житлово-цивільному    -"-    82   83   84   88
будівництві
Впровадити повузловий   комп-    14   16   18   20
метод організації лексів
будівництва вели-
ких промислових об'єктів
Організувати показове   об'єктів   3    5    7    8
будівництво об'єктів
промислового значення з
застосуванням
прогресивної технології
будівельного виробництва
і передових методів праці
Зменшити питому вару   в проц.   0,5   1,5   2    2
незавершеного від за-
будівельного виробництва гального
понад встановлювані обсягу
щорічні плани за рахунок буді-
зосередження робітників вельно-
і матеріально-технічних монтаж-
ресурсів на пускових них
об'єктах і скорочення робіт
строків їх будівництва
Наростити потужності
виробничої бази
будівельних організацій
по виробництву:
збірних залізобетонних  тис.    181   334    -    -
конструкцій куб.
метрів
в тому числі деталей   -"-    113   221    -    -
великопанельного
домобудування
товарного бетону і    -"-    29   34   45    -
розчину
Забезпечити економію
основних будівельних
матеріалів:
металопрокату      тис.    14,9  15,6  14,5  14,6
тонн
цементу          -"-    40,3  31,7  38,0  36,6
нафтобітуму        -"-     6,1   6,3   6,5   6,7
лісоматеріалів      тис.    20,5  15,5  16,8  18,3
куб.
метрів
скла           тис. кв.  74,0  75,5  70,6  76,0
метрів
теплової енергії*    в проц.   3,0   3,4   4,7   6,0
до
1980 р.
електроенергії*      -"-     3,8   5,7   7,8  10,0
Забезпечити введення
в дію об'єктів з оцінкою
"добре" і "відмінно":
промислових       в проц.   90,5  91,0  91,5  92
від за-
гальної
кількос-
ті
житлових         -"-    72,5  73,0  73,5  74
соціальних і
культурно-побутових -"- 91,0 92,0 92,5 93,0
Побудувати за рахунок
власних капіталовкладень
з метою закріплення
робітничих кадрів:
жилих будинків      тис. кв.  106   86   86   92
метрів
дитячих дошкільних    місць   860   720   720   860
закладів
Забезпечити навчання   тис.    73,8  75,8  75,9  76,5
будівельним професіям і чоловік
підвищення кваліфікації
робітників
Забезпечити прискорення
оборотності оборотних
коштів за рахунок
зменшення наднормативних
запасів товарно-
матеріальних цінностей і
залучення їх у
господарський оборот:
в будівництві      порів-  8890  7720  9700  12880
на суму (тис. крб.) няно з
поперед-
нім
роком
в днях          -"-     1,5   0,4   0,4   1,0
в промисловості
на суму (тис. крб.) -"- 1640 1680 2570 3415
в днях          -"-     0,8   0,4   0,5   0,6
_______________
*Завдання уточнюються при складанні річних планів
економічного і соціального розвитку.

Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Додаток N 2 до постанови Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1982 р. N 449

ВІДОМІСТЬ матеріалів, інструментів, обладнання та інвентаря, що додатково виділяється Мінпромбуду УРСР у 1982 році за рахунок ресурсів Держпостачу УРСР

------------------------------------------------------------------
                 |   Одиниця   | Кількість
                 |    виміру   |
------------------------------------------------------------------
Білило густотерте            тонн       200
Фарби густотерті              -"-      200
Оліфа                   -"-      100
Сурик залізний сухий            -"-       5
Кисень рідкий               -"-      15
Вуглекислота                -"-       5
Рукава напірні             тис. м       5
Рукава всмоктуючі             -"-       2
Щітка металева прямокутна        тис. штук     2
Висок 0-690               штук       500
Сокира теслярська            тис. штук     1
Лопата копальна гострокінцева       -"-       1
Лопата совкова               -"-       5
Валок малярний ВМ-200           -"-       5
Шпатель ШМ-75, ШМ-130           -"-       3,8
Емальований посуд            тис. крб.     4
Склянки                 тис. штук     20
Дзеркальні вироби            тис. крб.     1
Холодильники              штук       100
Простирадла               тис. штук     5
Наволочки верхні              -"-       2,5
Рушники                  -"-       1
Покривала                тис. крб.     10
Ковдри напівшерстяні            -"-      10
Подушки пухо-пір'яні тис. штук 2

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО