Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4445-VI
Прийняття: 23.02.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" щодо об’єктів інженерної інфраструктури водопровідного господарства

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 49, ст.556)

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину першу статті 7 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228 з наступними змінами) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"об’єкти інженерної інфраструктури водопровідного, каналізаційного господарства, що пов’язані з постачанням споживачам води, відведенням і очищенням стічних вод, а також благоустрою населених пунктів (включаючи елементи благоустрою та відповідні мережі, споруди, устаткування), за умови надання відповідними органами місцевого самоврядування зобов’язання не відчужувати це майно у приватну власність та забезпечувати його використання за цільовим призначенням".

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
23 лютого 2012 року
№ 4445-VI